mindcyber 1 year ago

แสงดาวส่องธรรม

เทพธิดาปังเจียบอื้อ

     ดาวสว่างบนท้องฟ้าที่ส่องไสวทั่วปฐพี คอยจดบันทึกการกระทำโดยไม่ลำเอียง หากส่องทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเหมือนดวงไฟสาดส่องทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รูปร่างกลมเหมือนลูกขนไก่ ถ้าทำดีก็จะให้ความสิริมงคล ถ้าทำชั่วก็จะให้เคราะห์ หรือทำให้กรรมตอบสนองรวดเร็วหรือช้าลง        

        หากยอมเชื่อถือศรัทธา เมื่อประสบภัยอันตราย ขอให้ภาวนาขอต่อดาวเหนือก็จะดับพ้นเคราะห์ได้ หากภาวนาต่อดาวใต้ก็ให้ประโยชน์คุ้มครอง ดับเคราะห์ภัยได้ งานกุศลต้องกล้าทำอย่างองอาจ อย่าเห็นว่าวิทยาศาสตร์ทันสมัยให้ความสำคัญแก่วัตถุ แล้วดูแคลนต่อตะวันจันทราดาริกา


0
466

มิใช่เพียงแค่พูดก็พอ

เมื่อราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 ขณะที่ข้าพเจ้า กำลังเลือกซื้อโต๊ะวางหนังสือธรรมะ ที่ใช้แจกส...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คำเตือน

หลิวฮุงซือจุน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 33 ตอน ท่องแดนพร่าหัวใจนรกน้อย ครั้งที่ 2

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

ครั้งที่ 34 ตอน ท่องแดนพร่าหัวใจนรกน้อย ครั้งที่ 3

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago
ฮันจงหลี

ฮันจงหลี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago