mindcyber 7 months ago

แสงดาวส่องธรรม

เทพธิดาปังเจียบอื้อ

     ดาวสว่างบนท้องฟ้าที่ส่องไสวทั่วปฐพี คอยจดบันทึกการกระทำโดยไม่ลำเอียง หากส่องทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเหมือนดวงไฟสาดส่องทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รูปร่างกลมเหมือนลูกขนไก่ ถ้าทำดีก็จะให้ความสิริมงคล ถ้าทำชั่วก็จะให้เคราะห์ หรือทำให้กรรมตอบสนองรวดเร็วหรือช้าลง        

        หากยอมเชื่อถือศรัทธา เมื่อประสบภัยอันตราย ขอให้ภาวนาขอต่อดาวเหนือก็จะดับพ้นเคราะห์ได้ หากภาวนาต่อดาวใต้ก็ให้ประโยชน์คุ้มครอง ดับเคราะห์ภัยได้ งานกุศลต้องกล้าทำอย่างองอาจ อย่าเห็นว่าวิทยาศาสตร์ทันสมัยให้ความสำคัญแก่วัตถุ แล้วดูแคลนต่อตะวันจันทราดาริกา


0
181

โอวาทพระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
video

เพลงพระโอวาทหวังศิษย์จะก้าวหน้า

admin
mindcyber
9 months ago

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
video

กายาเป็นเช่นขอนไม้

admin
mindcyber
9 months ago

ปล่อยสัตว์ได้ชีวิต

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago