mindcyber 3 months ago

อริโยวาทฮ้อเซียนโกว

      ลูกศิษย์เอ๋ย! เจ้าอย่าได้เอาใจปุถุชนมาชักจูงนำพา ต้องเอาใจที่สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอย่าให้มารมาโจมตีจนอุดมการณ์และปณิธานของเจ้าต้องเลิกล้มไป อันนี้เป็นอุปสรคทำให้เป็นภาระหนักกับชะตาชีวิตของเจ้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏกาณ์ที่ทดสอบ คือเอาจิตใจของเจ้ามาเคี้ยวกร่ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องกรรมกับการทดสอบ อาจารย์ก็หวังว่าเธออย่าได้ทำให้ผิดพลาดต่อการแบกรับชะตาชีวิต เรื่องราวที่เกิดขึ้นเซียนพุทธและอาจารย์ได้ช่วยเหลือคุ้มครองแก้ไขอยู่ด้านหลังหวังว่าเธอจะทำจิตใจของเจ้าให้เข้มแข็ง

ลูกศิษย์เอ๋ย! หวังว่าเจ้าจะจดจำใส่ใจไว้!

เอาละ!ข้ากลับ

0
135

มหาโพธิสัตว์กับจุลโพธิสัตว์

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

บำเพ็ญจริงเข้าถึงธรรม

อริยเจ้าเล้าเซงแห่งพ้งไล้เต้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

พล่าเห็ด

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
เห้งเจีย

เห้งเจีย

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
video

ล้มลงให้หยัดยืน

admin
mindcyber
5 months ago