mindcyber 1 year ago

อริโยวาทฮ้อเซียนโกว

      ลูกศิษย์เอ๋ย! เจ้าอย่าได้เอาใจปุถุชนมาชักจูงนำพา ต้องเอาใจที่สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอย่าให้มารมาโจมตีจนอุดมการณ์และปณิธานของเจ้าต้องเลิกล้มไป อันนี้เป็นอุปสรคทำให้เป็นภาระหนักกับชะตาชีวิตของเจ้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏกาณ์ที่ทดสอบ คือเอาจิตใจของเจ้ามาเคี้ยวกร่ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องกรรมกับการทดสอบ อาจารย์ก็หวังว่าเธออย่าได้ทำให้ผิดพลาดต่อการแบกรับชะตาชีวิต เรื่องราวที่เกิดขึ้นเซียนพุทธและอาจารย์ได้ช่วยเหลือคุ้มครองแก้ไขอยู่ด้านหลังหวังว่าเธอจะทำจิตใจของเจ้าให้เข้มแข็ง

ลูกศิษย์เอ๋ย! หวังว่าเจ้าจะจดจำใส่ใจไว้!

เอาละ!ข้ากลับ

0
639

เหลี่ยมกลมไหวนิ่ง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดปัญหา

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ไร้ตำแหน่งลุสัจธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
พล่าหมี่กึง

พล่าหมี่กึง

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ปัญญามีจำกัด มีกว้างไกล

ปัญญาของมนุษย์มีจำกัดมีสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นมีสิ่งที่รับรู้ใด้และสิ่งที่รับรู้ไม่ได้...

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago