mindcyber 1 year ago

อริโยวาทฮ้อเซียนโกว

      ลูกศิษย์เอ๋ย! เจ้าอย่าได้เอาใจปุถุชนมาชักจูงนำพา ต้องเอาใจที่สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอย่าให้มารมาโจมตีจนอุดมการณ์และปณิธานของเจ้าต้องเลิกล้มไป อันนี้เป็นอุปสรคทำให้เป็นภาระหนักกับชะตาชีวิตของเจ้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏกาณ์ที่ทดสอบ คือเอาจิตใจของเจ้ามาเคี้ยวกร่ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องกรรมกับการทดสอบ อาจารย์ก็หวังว่าเธออย่าได้ทำให้ผิดพลาดต่อการแบกรับชะตาชีวิต เรื่องราวที่เกิดขึ้นเซียนพุทธและอาจารย์ได้ช่วยเหลือคุ้มครองแก้ไขอยู่ด้านหลังหวังว่าเธอจะทำจิตใจของเจ้าให้เข้มแข็ง

ลูกศิษย์เอ๋ย! หวังว่าเจ้าจะจดจำใส่ใจไว้!

เอาละ!ข้ากลับ

0
600

ยมบาลตำหนัก 6

ข่าเฉิงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

จากเศรษฐีกลายเป็นยาจก

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. สืบทอดกิจการโรงงานเครื่องเหล็กจากบิดา ชั่วเวลาไม่ถึง 8 ปี กิจการประส...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อดีตกรรมพุทธเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ท่องนรกโลกันตร์ ครั้งที่1 เยือนโรงโจรปล้นฆ่า

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ครั้งที่ 43 ตอน ท่องแดนไฟนาบนิ้วมือนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago