mindcyber 7 months ago

อริโยวาทฮ้อเซียนโกว

      ลูกศิษย์เอ๋ย! เจ้าอย่าได้เอาใจปุถุชนมาชักจูงนำพา ต้องเอาใจที่สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอย่าให้มารมาโจมตีจนอุดมการณ์และปณิธานของเจ้าต้องเลิกล้มไป อันนี้เป็นอุปสรคทำให้เป็นภาระหนักกับชะตาชีวิตของเจ้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏกาณ์ที่ทดสอบ คือเอาจิตใจของเจ้ามาเคี้ยวกร่ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องกรรมกับการทดสอบ อาจารย์ก็หวังว่าเธออย่าได้ทำให้ผิดพลาดต่อการแบกรับชะตาชีวิต เรื่องราวที่เกิดขึ้นเซียนพุทธและอาจารย์ได้ช่วยเหลือคุ้มครองแก้ไขอยู่ด้านหลังหวังว่าเธอจะทำจิตใจของเจ้าให้เข้มแข็ง

ลูกศิษย์เอ๋ย! หวังว่าเจ้าจะจดจำใส่ใจไว้!

เอาละ!ข้ากลับ

0
300
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี2

admin
mindcyber
9 months ago

นิ้วชี้ของหลวี่ต้งปิน

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ยำก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

ยำก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

วโรวาท

ไต้ฮงโจ้วซือ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

เจ้าแม่กวนอิมเกาะริวกิว

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago