mindcyber 3 months ago

ถูกต้องของกิเลส

ท่านพุทธภิกขุ

      มีคนบางคนใช้ความถูกต้องหรือความยุติธรรมของกิเลสเป็นหลักให้ตัวเองทำชั่วอยู่อย่างเงียบๆเป็นข้อแก้ตัว

           ระวัง!ความถูกต้องและข้อแก้ตัวของกิเลส! ในการครองชีวิตหาได้มากมายก่ายกอง

           การพักผ่อนที่แท้จริง มิได้อยู่ที่การเสวยสุขเวทนา หรือความสนุกสนาน แต่อยู่ที่การไม่เสวยเวทนาใดๆ

0
145

นางฟ้าองค์ที่ 6

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

กลอนธรรมเตือนโลก

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ลาบวุ้นเส้นเห็ดสามอย่าง

ลาบวุ้นเส้นเห็ดสามอย่าง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

พุทธะอยู่ที่ไหน

หน่ำไห้โก้วฮุก

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ธรรมสัมพันธ์พบยาก

ปทุมชาติโพธิสัตว์ (เหลียนฮวาเซินต้าลือ)

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago