mindcyber 7 months ago

ถูกต้องของกิเลส

ท่านพุทธภิกขุ

      มีคนบางคนใช้ความถูกต้องหรือความยุติธรรมของกิเลสเป็นหลักให้ตัวเองทำชั่วอยู่อย่างเงียบๆเป็นข้อแก้ตัว

           ระวัง!ความถูกต้องและข้อแก้ตัวของกิเลส! ในการครองชีวิตหาได้มากมายก่ายกอง

           การพักผ่อนที่แท้จริง มิได้อยู่ที่การเสวยสุขเวทนา หรือความสนุกสนาน แต่อยู่ที่การไม่เสวยเวทนาใดๆ

0
282

นรกขุมที่สี่

ยมบาลอ๋องโหงวกัว

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

บุรุษไปรษณีย์

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

การจองเวร

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
เห็ดหอมอบวุ้นเส้น

เห็ดหอมอบวุ้นเส้น

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ยังไม่เกิด กำหนดตายก่อน

พระมหาจักรพรรดิ์ซุ่นเอี๊ยง (หลื่อโจ้ว)

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago