mindcyber 6 months ago

นรกขุมที่ห้า

ยมบาลอ๋องเหงี้ยมล้อ

กราบอ๋องเหงี้ยมล้อแท่นบัลลังก์ห้า

มองเห็นแล้ว

มองเห็นกลุ่มพวกนิยมของนอก                ยอมเป็นทาสของต่างชาติ

มองเห็นพวกนับถือลัทธินอกรีต                ความคิดสับสนวุ่นวาย

มองเห็ฯพวกปลอมตัวเป็นนักบุญ              หาเงินผิดกฏหมาย

พวกเหล่านี้ต้องตกนรกควักหัวใจ              รับโทษทุกข์เหล่านี้

0
293

เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ใจโกรธเคืองเกิดกลางความเศร้า

หน้ำไหโกวฮุก

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
หอยจ้อ

หอยจ้อ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
กวนอู

กวนอู

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
น้ำพริกเผาถั่วเขียว

น้ำพริกเผาถั่วเขียว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago