mindcyber 1 year ago

แรงกรรม

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

       บนเส้นทางชีวิตของมนุษย์ หากพิจารณาอย่างสงบถึงเหตุปัจจัยในบุญกุศลของเวไนยสัตว์ต่าง ๆ บ้างเหยียบย่างบนพรม ดวงดาวแห่งโชคลาภส่องสว่างรุ่งโรจน์ไปชั่วชีวิต บ้างก็มีแอกบนไหล่ ทุกข์ยากแสนเข็ญ แม้มีอุดมการณ์ก็ยากที่จะขยาย บ้างก็มีความเจ็บป่วยรุมเร้า อันที่จริง โชคลาภฆาตเคราะห์ทั้งปวงที่แปรเปลี่ยนล้วนสร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติกับกรรมที่ทำในปัจจุบัน เหล่านี้ล้วนเกิดจากแรงกรรมชักจูงโดยลับ ๆ ดังนั้น สำหรับผู้ไม่เข้าใจในเรื่องกฏแห่งกรรมหรือผู้อธิฐานร้องขอแต่ไม่ราบรื่น ไม่เพียงแต่ไม่ยอมสำรวจตนเอง สำนึกผิดในที่ผ่านมาแล้ว กลับกันก็เกิดความสงสัยกล่าวหาฟ้าว่าไม่เป็นธรรม เป็นผู้ไม่รู้ถึงการได้การเสียทั้งหลาย จะอ้างแต่สิ่งที่กระทำในปัจจุบันชาติเท่านั้นไม่ได้ ยังต้องเพิ่มเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทำมาในอดีตชาติก่อน ๆ อีกด้วย           

           ในคัมภีร์กรรมสนองว่า              “เวไนยสัตว์ทั้งหลาย ติดเนื่องด้วยกรรมหยุดดด้วยกรรมสุดแต่กรรมจะหมุนไป”             ดังนั้นเวไนยสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปตามแรงกรรม จะหนักเบาก็สุดแต่เหตุปัจจัย แตกต่างกันไปตามวาระเหตุปัจจัย ความศรัทธาในพุทธะ การฝึกพุทธะก็มุ่งหมายที่จะหาทางหลุดพ้นจากทุกข์แห่งการเกิดการตาย แต่น่าเสียดายคนที่มีวิบากกรรมหนักก็จะหันหลังให้พระไปก่อกรรมทำเข็ญอีกมากมาย จนทำให้ตกสู่นรก เปรต และเดรัจฉาน เป็นต้น หนทางบาปทั้งสาม การก่อกรรมทำเข็ญนี้ เหมือนตัวไหมที่คายใยไหมมาผูกมัดตนเอง แม้กระทั่งตายก็ยังไม่ได้หลุดพ้น     

       

           การเป็นมนุษย์ อย่างเช่นผู้เอาประโยชน์ส่วนตน เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นนั้นในที่สุดก็กลายเป็นเบียดเบียนทำลายบุญตัวเอง จนได้รับกรรมสนองที่เบาหน่อยก็รอไปชาติหน้า ค่อยรับวิบากกรรมตอบสนอง ที่หนักหน่วงก็ร่วงสู่นรกอเวจีมืดมิดไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิด           

           อันกฏแห่งกรรมจะเป็นวัฏจักรชัดเจน การตอบสนองของบาปบุญละเอียดไม่ตกหล่น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่สูญสลาย ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้น หากมนุษย์ยังไม่รู้จักสำนึกผิดในบาปที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติ ทั้งยังเหิมเกริมกระทำกีดขวาง แสวงหาชื่อเสียง ผลประโยชน์อันจอมปลอม และเสพสุขที่สุดก็คงอิ่มกับวิบากกรรมด้วยแรงกรรมชักนำร้อยพัน           

           ที่กล่าววว่า  “ละลายกรรมเก่าตามปัจจัย ยิ่งไม่ให้สร้างกรรมใหม่”  ถ้าหากรู้ลุถึงวงเวียนแห่งความเกิดความตาย กับวิบากกรรมตอบสนองที่ปรากฏช่างน่ากลัวนัก ยิ่งจากวันนี้ไป ต้องแสดงความจริงใจสำนึกผิด หันมาเรียนธรรมระหว่างการบำเพ็ญต้องหวนมาสำรวจโดยมุ่งตรงต่อเหตุแห่งกรรมที่แฝงเร้น และแก้ไขปรับปรุง           

           การสำเร็จพุทธะแม้ไม่ใช่ของง่าย แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นก็สำเร็จได้ เพียงต้องสำนึกแก้ไข ใจที่สำนึกผิดไปขจัดอุปนิสัยที่สั่งสม ยอมเจ็บปวดตัดสินใจมุ่งสู่หนทางสำเร็จพุทธะข้างหน้า ก็ย่อมสามารถ  “ชำระสลายโทษ”  เดินออกจากร่มเงาของโทษทัณฑ์ ขยันบากบั่นบำเพ็ญกิจแห่งปราชญ์ เอาการบำเพ็ญปฏิบัติปณิธานทุกข์เพื่อผลักดันให้พ้นจากใจ ในที่สุดก็สามารถหลุดพ้นแรงกรรมแล้วมุ่งสู่โพธิมหาธรรม จงบากบั่นเอย

0
568

การบ่มเลี้ยง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เริ่มการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

แรงกตัญญู

โดย .....ฮ้อกิมฮ้วง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหตุที่ไร้บุตรสืบสกุล

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

เชิญชวน ให้ถนอมรักษ์ข้าวเปลือก และกระดาษอักษรฉบับชาวบ้าน

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago