mindcyber 6 months ago

ดวงชะตา

นพภางค์เจ้า (เจ้าแห่งเตาไฟ)

         ชาวโลกขณะสูญเสียกำลังใจหรือพบกับอุปสรรค ก็มักจะเข้าหาหมอดูเพื่อตรวจดูดวงชะตา กลับไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างก็มีดวงชะตาที่ต่างกัน ตั้งแต่ชาติก่อนและชาติปัจจุบัน แม้ดวงชะตาชาติก่อนจะดีก็ตาม หากชาติปัจจุบันไม่ขยันขันแข็งทำมาหากิน ก็ไม่มีทางจะเจริญรุ่งเรืองได้ ทางกลับกันถ้าดวงชะตาชาติก่อนไม่ดี ชาติปัจจุบันขยันขันแข็ง เอาความดีชดเชยความไม่ดี ทำเคราะห์ภัยหรือความลำบากให้เหลือน้อยที่สุด ก็มีแต่การบำเพ็ญเท่านั้นที่จะทำให้เธอหลุดพ้นจากลักษณะทั้งห้า (ลักษณะของใบหน้า) ก็จะแก้ไขดวงชะตาได้ ให้บำเพ็ญกุศล ให้ความสำคัญต่อธรรมะและการปฏิบัติ เนื้อนาบุญก็จะเพิ่มพูนขึ้น ที่ไม่มุ่งสู่ข้างหน้า เพราะมัวแต่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ก็จะไม่มีวันก้าวถึงฝั่งได้ตลอดกาล               

               ยิ่งโชคลาภแล้วไม่ใช่ร่วงหล่นมาจากฟ้า ให้รู้จักชะตาชีวิต นอกเหนือจากชะตาชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว ยังต้องสรรสร้างชะตาชีวิตอันใหม่ เหมือนกับเอดิสัน นักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ที่เคยพูดไว้ว่า “พรสวรรค์เพียงหนึ่งส่วน อีก 99 ส่วนเป็นความขยัน” เป็นเพราะเขาไม่กลัวอุปสรรค ทดลองแล้วทดลองอีก แก้ไขให้ดีขึ้นจึงได้สรรสร้างสิ่งค้นคว้าอันยิ่งใหญ่ สร้างความสุขแก่มวลมนุษย์เหลือคณานับ               

               ย้อนมองที่ตนเอง เพราะพบอุปสรรคก็คว่ำเสียแล้ว ไม่ลุกขึ้นมาใหม่ ลองถามตนเองว่ามีอะไรสำเร็จบ้างไหม คนที่โทษฟ้าโกรธคนจะเป็นคนที่ไม่อาจแก้ไขชะตาชีวิตได้ มีหนทางเดียวคือต้องเปลี่ยนแปลงวิสัยตนเองทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่ สร้างตัวตนเองใหม่ อนาคตจึงจะสดใส ต้องมีใจมั่นคง มีมานะ ไม่ว่าความยากลำบากใด ๆ ก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้ว ยิ่งไม่ต้องแสวงการแก้ไขดวงชะตาเพราะดวงชะตาอยู่ในมือของเธอ ให้ถามใจตนเองเท่านั้น  

0
253

กฎสวรรค์หมวดญาติพี่น้อง

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
เกาเหลาเต้าหู้แคระ

เกาเหลาเต้าหู้แคระ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
กระเพาะปลาน้ำแดง

กระเพาะปลาน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

รัตนไตรในจิต

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

การรักษาใจ

พระวิสุทธิเทพหลือโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago