mindcyber 6 months ago

โอวาทพระพุทธจี้กง

      ฮา ฮ่า ! คนเปรียบคน โกรธตัวสั่น แต่ละคนฟ้าประทานให้ไม่เหมือนกัน คุณภาพก็ไม่เหมือนกัน แล้วจะเปรียบสูงต่ำได้อย่างไร

          อาตมาขอเตือนแต่ละคนอย่าได้ไปเปรียบกับคนอื่น ไม่เปรียบกันก็ไม่เกิดอารมณ์กลุ้ม อย่าไปเปรียบกับคนอื่น ต้องเปรียบกับตนเอง ก็คือต้องมองภายในของตนเอง ดูซิว่าเปรียบกับเมื่อก่อนแล้วใสขึ้นไหม รู้ตัวตื่นขึ้นหรือเปล่า วันนี้เราดีกว่าเมื่อวานนี้หรือไม่ มีคำกล่าวว่า “รบชนะผู้อื่นยังเป็นผู้น้อย รบชนะตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เรื่องภายนอกไม่อาจทำร้ายใจของตน เว้นเสียแต่ความชั่วร้ายในใจตนเอง จึงนับเป็นศัตรูยิ่งใหญ่ที่สุดและก็เป็นอุปสรรคขวางไม่ให้ตนก้าวหน้า เหมือนหินถ่วงขาไว้ ด้วยเหตุนี้พระศากยมุนีพุทธเจ้าจึงประทับนั่งสง่างาม บัลลังค์มหาวีระ”

           “มหาวีระ” คือ “มหาบุรุษ” คือผู้สามารถปราบตนเอง เป็นผู้รบชนะตนเอง ขอให้ชาวโลกจงมองย้อนส่องตน มองสู่ภายในไปเปรียบกับตนเองแล้วก็กำหนดตนเอง

ยิ่งใหญ่นัก!

0
211

สละเนื้อช่วยนก

ในกาลก่อน เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่บำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม ยังมิได้ตรัสรู้เ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เจริญเสื่อม

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม

หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ซุปงาดำ+ธัญพืช

ซุปงาดำ+ธัญพืช

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต รับการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago