mindcyber 5 months ago

การฉุดช่วยบรรพชน

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

ข่าวดีฟ้านำความปิติมา                งานบุญญาเดือนเจ็ดทิ้งกระจาด

ฉุดช่วยวิญญาณพ้นทุกข์ยาก         พ้นลำบากทำกุศลกตัญญู

          เพื่อให้ชาวโลกเข้าใจถึงวิธีฉุดช่วยวิญญาณบรรพชน คืนนี้ข้าจะประทานคำแนะนำไว้สัก 5 ประการ

          1. ชาวโลกผู้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้ ก็เพราะบรรพบุรุษได้แผ้วทางถากถาง ค้าขายด้วยความลำบาก ดังนั้น การฉุดช่วยบรรพชน จึงเป็นการตอบแทนพระคุณเป็นการแสดงความกตัญญูของชาวโลก เป็นการระลึกถึงความเหนื่อยยากของบรรพชน เป็นการไว้อาลัยถึงผู้จากไปไกลเป็นการชักนำผู้คนให้รู้คุณรู้กตเวทิตา มิใช่ทำไปด้วยความงมงาย

          2. การฉุดช่วยบรรพชนนั้น ต้องมีใจกตัญญูถึงญาติผู้ใหญ่เสียก่อนในขณะนี้ หากตอนนี้ยังทรพีไม่กตัญญู แม้จะเข้าร่วมพิธีโปรดบรรพชนก็ตามผลที่ได้ก็น้อย

          3. ก่อนพิธีโปรดบรรพชน ต้องจุดธูปบอกกล่าวบรรพชนต่อหน้าป้ายวิญญาณก่อนเจ็ดวัน และเข้าร่วมพิธีก่อนตามแต่สถานธรรมจะจัดขึ้น อ้อนวอนขอให้ญาติผู้วายชนม์มายังมณฑลพิธี เพื่อรับการถวายอาหาร รับการชำระด้วยแสงเมตตา ด้วยความสัมพันธ์นี้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วายชนม์ที่จะได้รับการฉุดช่วย

          4. การฉุดช่วยบรรพชนนั้น ลูกหลานในโลกนอกจากมีใจศรัทธาแล้วก็ยังต้องอ้อนวอนต่อเซียนพุทธให้โปรดผู้วายชนม์แล้วก็ควรสร้างกุศลทำบุญ เช่น การพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่ออุทิศให้บรรพชนจะได้ประโยชน์ สรุปคือ การโปรดผู้วายชนม์ต้องอาศัยแรงกุศลช่วยนำทาง การบำเพ็ญกุศลจึงเป็นการตอบแทนบรรพชนที่ดีที่สุด

          5. ต้องเข้าร่วมพิธีโปรดวิญญาณบรรพชน บุตรหลานควรไปถวายผลไม้อาหารและบูชาด้วยธูป แล้วก็อ้อนวอนให้เซียนพุทธช่วยเหลือชักนำวิญญาณบรรพชน ให้เซียนพุทธซาบซึ้งในจิตกตัญญูของบุตรหลาน ก็จะเป็นการเพิ่มแรงกุศลเพื่อฉุดช่วย

          ทั้ง 5 ประการนี้ ขอให้ชาวโลกควรรับรู้ไว้ นี่คือโอวาท

0
164
เห็ดหูหนูขาวตุ๋น

เห็ดหูหนูขาวตุ๋น

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
แกงโฮ๊ะ

แกงโฮ๊ะ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
แกงขี้เหล็ก

แกงขี้เหล็ก

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ความซื่อสัตย์

พระวิสุทธิเทพโง้วมั่งอู้

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

อย่าคบคนพาล

บันไดขั้นแรก ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสุขนั้น จะต้องตั้งต้นกันที่ “การไม่คบคนพาล” ให้ได้เสียก...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago