mindcyber 1 year ago

สัจจะแห่งความมั่งมีกับความมีสุข

กุมารเทพแห่งสระทิพย์

ชีวิตเสวยบุญจิตผุดผ่อง                มิใช่ต้องมีทรพัย์มากมาย

มีปัญญารู้แจ้งไม่วุ่นวาย               สุขสบายอยู่ที่ตนปลูกฝัง

          ความมั่งมีมิใช่สัญลักษณ์ของความมีสุข ความมีสุขแท้จริงก็ใกล้ชิดกับความมั่งมี ชาวโลกก็คือว่าถ้ามั่งมีก็คือความมีสุข ทัศนคติเช่นนี้นับว่าผิดลองดูซิ ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ ทุกคนก็มีความร่าเริงบันเทิงอยู่แล้ว ล้วนมีญาติสนิท แต่จะมีสักกี่คนที่มีความสุข

          คนเราเกิดมาก็มีของต่าง ๆ มากมาย มีแผ่นดินจักรวาลที่กว้างใหญ่มีญาติสนิท อันดับต่อไปก็มีการศึกษา มีมิตรภาพ ตลอดจนการมีเงิน ชื่อเสียง ผลประโยชน์ ตำแหน่ง ตลอดการนำมาซึ่งความปิติสุขต่าง ๆ ของชีวิต แต่บนพื้นฐานของความมั่งมีกับความมีสุข มีความแตกต่างกันมาก ยกตัวอย่าง เงินทอง ทุกคนล้วนคิดว่าต้องมีให้มียิ่งมากยิ่งดี ทุก ๆ วันจึงยอมเหน็ดเหนื่อยหาเงินโดยถวายชีวิต จึงกลายเป็นทาสของเงินตรา หาใช่เป็นเจ้านายของเงินทองไม่ กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้มีความสุข ก็ยังไม่ให้ความสำคัญขอเพียงมีตัวเลขเพิ่มขึ้นบนสมุดฝากเงิน ก็สามารถยิ้มออก ยังมีคนบางหมู่กับตระหนี่ถี่เหนียวกับรายจ่ายประจำวันโดยไร้เหตุผล ทำให้สะสมเงินได้มากมายแต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดแคลนไม่พออยู่ร่ำไป หรือมีคนบางเหล่าที่มีเงินมากเกินพอแล้ว กลับไม่รู้จักจะใช้จ่ายอย่างไร ยังเหมือนคนตาบอดที่รักเงิน สรุปคือไม่รู้จักนำมาบริจาคบำเพ็ญกุศลเพื่อความมีสุข

          เงินเป็นเพียงเครื่องมือในการดำรงชีพ ต้องไม่เอามันมาเป็นเป้าหมายของชีวิตเพราะจะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดที่ถูกผูกรัดเพื่อเงินตรา ทุกข์อะไรเช่นนั้น ! ยังมีบางคนที่มีคฤหาสถ์ อันใหญ่โต ตบแต่งสวนสวยงามแต่ว่าตนเองก็ยังวุ่นวายต้องออกแต่เช้ากลับถึงบ้านก็ค่ำเสียแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อหาเงิน แม้สวนดอกไม้จะงดงาม ต้นไม้เขียวชอุ่ม ก็ไม่อาจชื่นชมได้ ไม่มีโอกาสเสวยสุข ภายในใจอัดอั้นไปด้วยเรื่องธุระ จิตวิญญาณถูกจองจำ มีชีวิตที่เหนื่อยยาก จะมีความสบายได้อย่างไร ทางกลับกัน มีบางคน แม้มีเพียงห้องเล็ก ๆ กลับสามารถตกแต่งให้สวยงาม แล้วก็อาศัยอยู่ด้วยความสุข จิตใจสบาย สุขสมไม่รู้จบ การมีคฤหาสถ์ กับห้องเล็ก ๆ ที่มีความสุข สุขทุกข์ไม่เหมือนกัน ความแตกต่างกันมากเช่นนี้ ดังกล่าวกันว่า “ห้องสวยไม่ต้องใหญ่” จิตวิญญาณที่สวยงามเท่านั้นสำคัญที่สุด

          พูดถึงการฝึกเรียนธรรม ศึกษาพระสูตร คัมภีร์คาถาต่าง ๆ ในแต่ละศาสนา ตำหรับตำรา ทำไมต้องมีมากเช่นนั้น มีบางคนที่หวังเข้าสู่ธรณีธรรมได้เร็ว ก็เร่งสะสมตำหรับตำราให้มีมากเท่าที่สามารถจะเสาะหามาได้ วางเรียงจนเต็มชั้นหนังสือ เพื่อเตรียมศึกษาให้ลุรู้ หรือเพื่อการปลอบประโลมใจที่ต้องการฝึกเรียนธรรม แต่มีสภาพอ้างว้าง จิตวิญญาณพร่องขาดไม่ต้องการลุรู้อย่างจริงจัง ดังที่ว่า “เสาะหาคัมภีร์นับพัน ไม่สู้รู้ลึกซึ้งเพียงหนึ่ง” ในใจจำต้องมีที่รู้ฉับพลัน แล้วเกิดใจที่สร้างสรรเอง ไม่ใช่อยู่ที่ตำหรับตำรามีมากแล้วจะสามารถแสวงหาให้จิตวิญญาณเรืองปัญญา ต้องใจว่างฝึกฝน จึงสามารถให้ผลร่าเริงมีความสุข สภาพใจเช่นนี้มิใช่ต้องมีตำรามากแล้วจะสามารถเข้าถึงได้

          พูดถึงญาติสนิท คนบางคนพอเกิดมาก็มีญาติสนิทกันแล้ว แต่ก็มีคนจำนวนน้อยที่สามารถจะมีความสุขกับญาติสนิทได้ ยิ่งไปกว่านั้น ไม่เพียงไม่รู้จึกถนอมรักเอาไว้ ก็จะมาแย่งสมบัติกันอีก เป็นการทำลายแขนขาของบิดามารดา น่าโศกเศร้าเพียงไหนที่มีชีวิตแล้ว ไม่รู้จักไปเสพสุขกับความเกี่ยวดองของญาติ กลายเป็นผู้โดดเดี่ยว

          สัจจะชีวิตตายไป ชีวิตคนเช่นนี้ ยังมีความสุขอะไรเหลืออยู่อีก ความมีสุขที่แท้จริงมีอยู่จริง หากเห็นแก่ความมั่งมี ก็หมดทางที่จะมีสุข ก็จะว่างเปล่าขอให้ชาวโลกสามารถก้าวล่วงคอขวดนี้ แล้วไปดื่มด่ำชีวิตที่สวยงาม


0
514

ทำกุศลหวังประโยชน์ใช่กุศลไม่

พระวิสุทธิเทพโง้วมั่งอู้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
วิธีทำหมี่กึง

วิธีทำหมี่กึง

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ผัวแก่เมียสาว

ที่เมืองเกาสง นาย ก. อายุ 70 ปีแล้ว ได้แต่งงานกับหญิงสาวอายุ 24 ปี ในปีต่อมาได้ให้กำเนิดบุ...

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago