mindcyber 5 months ago

เพลงเตือน

พระพุทธจี้กง

      เดือนปีไม่เนิ่นนาน ชีวิตคนแปลกไฉน บาปบุญสองเส้นทาง สุดแต่ใจเจ้าจะคำนึง หากคิดดีก็คืนสู่มรรคผล หากใจชั่ววิญญาณไร้ที่พึ่งพิง วจีหนึ่งปลุกโลกฝัน อย่าได้ระแวงสงสัย สั่งสมบุญกุศล เมื่อกุศลมาก ลูกหลานก็วัฒนาไปตลอด จะต้องเกรงกลัวอะไรกับพายุสี่ทิศ เพียงกิ่งไม่ไหวสัตว์ได้อาศัย พึงรู้ว่า สิงสิ่งไม่เข้ากัน เตือนชาวโลก ใจให้สะอาดซื่อตรง ละเสพกาม วันหน้าก็ไปสู่แดนหรรษาพร้อมกัน ร่วมดื่มน้ำผลท้อทิพย์ยิ้มระรื่นเอย


0
179
แตงกวาผัดเห็ดหอม

แตงกวาผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ชำระกรรมตามเหตุปัจจัย

หน่ำไฮโกวฮุก

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

บารมีธรรม

โอวาทหลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

สวรรค์กับนรก

พระอาจารย์เมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

สร้างกุศลส่งผลถึงลูกหลาน

ที่ตำบลจีหลง นายหงกตัญญูต่อพ่อแม่ยิ่ง เขาเป็นคนขยันขันแข็ง จึงสามารถสร้างฐานะได้จากไม่มีอะ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago