mindcyber 1 year ago

อนัตตาอนิจจัง

พุทธจี้กง

      ฉันคือฉันปลอม ตนเองไม่มีสิทธิไปควบคุมตัวฉัน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตนเองไม่มีทางไปกำหนด อันที่จริงแล้วสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งสิ้น ต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันจึงสามารถเจริญเติบโตได้ต้นหญ้าต้นไม้ต้องอาศัยเมล็ดพันธุ์ ดินปุ๋ย แสงแดด น้ำ อากาศ เป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนกัน จึงจะเติบโตขึ้น ก็เหมือนคนที่เกิดมาและเจริญเติบโต ก็เนื่องด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ รวมกันแล้วจะมีฉันอยู่ตรงไหน?

         อนิจจัง สิ่งของเรื่องราวต่าง ๆ ไม่มีหรอกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาล ที่กล่าวว่า “ดอกไม้ดี ไม่บานประจำ สภาวะที่ดีไม่บานประจำ หน้าสดใสก็เปลี่ยนเป็นผมหงอก ท้องทะเลเปลี่ยนเป็นนาแล้ง” วันนี้เป็นดอกไม้ที่สวยสดงดงามช่อหนึ่ง พรุ่งนี้ก็โรยราเหี่ยวเฉา มีที่ไหนที่ไม่เปลี่ยนสภาพ

         เมื่อรู้ว่าไม่มีฉันแล้ว ก็น่าที่จะดับความใคร่อยากของตนเองได้เมื่อรู้ว่าเป็นอนิจจังก็น่าจะขจัดความคิดติดรัก เมื่อความรักใคร่ไม่เกิดขึ้นก็สามารถตัดขาดรากเง้าแห่งกิเลสได้ ความเจ็บปวดทุกข์โศกของมนุษย์ก็ควรจะดับทิ้งได้


0
507

ครั้งที่ 37 ตอน ท่องแดนตัดไตหนูนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

เปรียบเทียบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คำเตือน

หลิวฮุงซือจุน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ยำเขมร

ยำเขมร

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ช่วยงู ได้ตำรายา

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago