mindcyber 5 months ago

ตะวันออก

พระอาจารย์เมฆขาว

   เมื่อยามสามผ่านไปแล้ว ฟ้าสางก็จะมาถึง ทางช้างเผือกกลับไป ดวงดาวที่สุกใสก็ขึ้นมา แสงอรุณเบิกฟ้า เมฆสีต่าง ๆ ฉายเต็มผืนฟ้า ตะวันอยากเฉิดฉาย ขับแสงรำไร ไก่โต้งขันแจ้ง เหล่าสกุณาประสานร้อง ดอกทานตะวันเบ่งบาน หันหน้าสู่อาทิตย์ ลมรุ่งอรุณโชยมา น้ำค้างเหือดหาย เริ่มต้นวันใหม่ ขอบฟ้าตะวันออก ตะวันแดงผงาดขึ้น มหาสุมทรต้อนรับ แสงจ้าสว่างปกคลุมมนุษย์ทั่วโลก ขาวสว่างไปทั่ว ยามเช้าที่สดใส เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ สรรพสิ่งดูเอี่ยมอ่อง ชีวิตเริ่มวางแผน ก้าวแรกของวันใหม่ หวังค่าทุกนาทีไม่ให้เสียเวลา แข่งเวลานาทีทอง เป็นสิ่งที่คนควรทำ เป็นบทประทานให้

<b>ตะวันตก</b>

    สายนทีฟ้ากว้างใหญ่ ตะวันคล้อยต่ำ กำลังจะตกดิน ยามอาทิตย์อัสดง ท้องฟ้าหลากสี รัศมีตะวันเต็มฟ้า เมฆสีดังทะเล คลายหมอกคลื่นท่วมฟ้า คลื่นใหญ่ถาโถม ลูกนี้ลงลูกนั้นขึ้น เป็นภาพไกลลิบแปลกตา ม่านฟ้ามากมายา แสงสีหลากหลาย สลับเขาสลับน้ำ สลับคนสลับของ ภาพเคลื่อนไหวสมจริง แหงนคอชมดูสุดแต่จะเป็นไป แสงสีใกล้ค่ำสร้างเงา กิ่งหลิวเริงระบำลม ขยับเคลื่อนดุจภาพ หลงมายาหลงเป็นจริง ถอดถอนหยุดมอง แม่น้ำหักเหหายไป แสงสลัวมืดลง เป็ดหนาวเห็นเป็นจุด ๆ สกุณาบินกลับรัง ใจเดือนสลัวลาง เมฆลาง ๆจืดจาง ลมทะเลกระพือขึ้น ตกดึกเงียบสงัด ภาพกระทบก่ออารมณ์ สร้างบทขับกล่อมเป็นอาทิตย์ตกประทานให้


0
161
สาหร่ายทะเลม้วนเห็ดหอม

สาหร่ายทะเลม้วนเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

วโรวาท

หลิวชุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

กฎสวรรค์หมวดสัจจะ

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

เถ้าเย็น

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
เล่าปี

เล่าปี

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago