mindcyber 1 year ago

กุศลของการโปรดสัตว์

พระพุทธจี้กง

   คุณพิรุณธรรมวายุโปรดแดนใต้ ใจโอบอ้อมช่วยโลกโปรดบอกประทับสู่สำนักทรงพูดเหตุผลกรรม แสงเทียนสว่างฟ้า นับถือผู้ศักดิ์สิทธิ์เคารพปราชญ์ธรรมเผยแผ่ งามบุญเจริญดุจตะวันเฮงรุ่งโรจน์ จิตกุศลอยู่โปรดสัตว์ เรือนรุ่งเรือง

    การให้ทานเป็นเป้าหมายใหญ่ของการทำบุญ โปรดทุกข์ยากเป็นหลักของศาสนา สร้างคุณกับเวไนย์ จิตดีก็ขึ้นสู่สวรรค์ บุญคุณให้กับวิญญาณผี ใจโอบอ้อมซาบซึ้งถึงยมโลก ครอบครัวที่สร้างกุศล ย่อมมีมงคลเหลือล้น ผู้ทำบุญก็จะคุ้มครองถึงลูกหลาน วิถีของเหตุต้นผลกรรมการตอบสนองแห่งฟ้าไม่ตกหล่น

    การทำบุญทิ้งกระจาด ให้คุณแก่วิญญาณผี การบริจาคแก่ผู้ยากไร้ก็ยังประโยชน์แก่หมู่ชน ผีเปรตค่ำคืนได้รับคุณจากข้าวกระยาหาร ทั้งยังเป็นการสร้างบุญคุณแก่ชาวโลกผู้ยากไร้จึงซาบซึ้งทั้งสองภูมิ

    พระโมคลานะช่วยโปรดมารดาด้วยความกตัญญู เป็นการดับทุกข์ยาก ศิษย์ที่เชื่อถือศรัทธา ที่ยมโลกวิญญาณผีร้องไห้โอดโอย หนาวเหน็บเย็นยะเยือกไม่มีที่พึ่งอาศัย พวกผีเปรตที่หิวโหย มีแต่ความเจ็บแค้นหิวโหยดุจไส้จะขาด ทนลำบากได้ยากยิ่ง เมื่อได้รับส่วนบุญมาใส่ท้องเหมือนปลาขาดน้ำ เมื่อได้รับน้ำหยดหนึ่งเหมือนน้ำทิพย์ ให้คนได้ฟื้นคืนชีพ ประดุจสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น บุญกุศลยิ่งใหญ่จะตอบแทนยาวนาน

    ยามมีชีวิตไม่ทำบุญ ตายแล้วตกนรก ดังนั้นเทพพุทธจึงตักเตือนคนให้สร้างกุศล เร่งเร้าให้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะกล่อมเกลากลุ่มชนให้เดินสู่สัมมามรรค สะสางชะล้างเวไนยสัตว์ ขึ้นสู่ฝั่งนิพพานปลอดภัย ผู้ซาบซึ้งก็จะจริงใจไม่เบื่อหน่าย ผู้ฟังแล้วไม่เข้าหู คือ ผู้ทำบุญกุศลน้อยนิดเหมือนเขากิเลน คนที่จิตเมตตาหายากดุจขนหงษ์ น่าเสียดาย

0
379

การบำเพ็ญวิถีใจ

กิ่วเทียนเฮี่ยงนึ่ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ข้าวผัดเจ

ข้าวผัดเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ถนอมกายคน เคารพชีวิต

ตั้งเป้งเสียก

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
ยำวุ้นเส้นเจ

ยำวุ้นเส้นเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago