mindcyber 2 months ago

ใจธรรมไม่ท้อถอย

พระพุทธจี้กง

บำเพ็ญธรรมมุ่งกล้าหาญแน่วแน่จิต           ใจไม่ติดสัจสมบูรณ์ลุธรรมได้

ถูกผิดคุณแค้นปล่อยมันไป                      จิตสะอาดสว่างไซร้ปลูกนาบุญ

    ผู้ฝึกเรียนธรรมต้องจดจำถึงความตั้งใจครั้งแรก อย่าได้ลืมเมื่อครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติได้ให้สัตยาบันต่อหน้าพุทธไว้ ผู้ที่บำเพ็ญอย่างจริงใจต้องเอามหาธรรมมาอยู่ในวิถีชีวิตในท่ามกลางการปฏิบัติ ในการพูดการกระทำล้วนต้องมีธรรม มิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นการบำเพ็ญแต่ปากใจหาไม่บำเพ็ญไม่

    บุตรผู้บำเพ็ญทำไมจึงท้อถอยใจธรรมเล่า  ล้วนเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมการงาน เหตุการณ์ ความขี้เกียจเป็นสาเหตุให้ท้อถอย หากเป็นเพราะพบอุปสรรค์แล้วก็คอตกใจอ่อนก็หมดกำลังใจเสียแล้ว ที่พูดก็ว่าหยกไม่ขัดไม่สำเร็จเป็นรัตนะ ความงามของทองคำต้องไม่กลัวไปหล่อหลอม การฝึกเรียนธรรมก็เหมือนพายเรือทวนน้ำ สักวันหนึ่งเมื่อสำเร็จธรรม ก็จะก้าวสู่อนุตตรภูมิ

    ชีวิตคนเป็นสถานที่ดีที่สุดสำหรับปฏิบัติบำเพ็ญ หากสามารถทนอยู่ได้นานไม่ท้อถอยก่อนย่อมเห็นดอกไม้บานพบพุทธได้ประจักษ์โพธิญาณ

    นักปราชญ์อริยะโบราณที่แสวงหาธรรม ไม่มีหรอกที่ไม่ต้องตระเวนย่ำเจ็ดย่านน้ำแปดขุนเขา เพียงเพื่อแสวงหาธรรมที่พูดกันว่า “เช้าได้ธรรมะเย็นตายก็ได้แล้ว” ถ้าใจนั้นแน่วแน่เช่นนี้ ปัจจุบันได้รับธรรมะง่ายเหมือนเล่นละคร เมื่อครู่ตัดสินใจเอาแน่แพล็บเดียวก็เปลี่ยนแปลงแล้วน่าเจ็บใจนัก!

    นิกายเซ็นบรรพจารย์ฮุ้ยเค่อ เพื่อแสดงใจกราบพระอาจารย์ ขอฟังธรรมเท่านั้น ก็ยอมคุกเข่าท่ามกลางหิมะสามวันกับตัดแขนซ้ายตนขาดเพื่อให้ปรมาจาย์ตักม้อ(โพธิธรรม) ยอมรับเป็นศิษย์

    การอุทิศพลังสังขารแบบนี้ หาได้ยากในปัจจุบัน มีปณิธานดุจมหาสมุมร ปฏิบัติดุจขุนเขา เอาแรงปณิธานเป็นแพ เอาใจศรัทธาเป็นใบเรือจึงจะสามารถทะลวงผ่านความลำบากทั้งหลายได้ ปลอดภัยถึงฝั่งนิพพานจงเร่งเพียรเอย!


แฮ่กึ๋นเห็ดเต้าหู้

แฮ่กึ๋นเห็ดเต้าหู้

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

เสียเงินสะเดาะเคราะห์ ไม่สู้ทำความดี

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
น้ำพริกมะขามสดเจ

น้ำพริกมะขามสดเจ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

อย่าคบคนพาล

บันไดขั้นแรก ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสุขนั้น จะต้องตั้งต้นกันที่ “การไม่คบคนพาล” ให้ได้เสียก...

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

เพลงกตัญญู

อริยเจ้าเซยเทียงจ่อเต๋าจิงหยิ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago