mindcyber 1 year ago

คติพจน์เทพยดาหลิวชุนฮวง

อย่าป้ายสีว่าหลงงมงาย                ควรเผยแผ่ด้วยหนังสือธรรม

    การตักเตือนคนด้วยวาจาเป็นการทำกุศลที่ดี แม้จะพร่ำพูดเหมือนคุณยาย ตลอดชีวิตสามารถตักเตือนคนได้สักกี่คน และก็มีแวดวงขีดจำกัด เอาหนังสือธรรมตักเตือนโลกเป็นแนวทางที่ดี ด้วยหนังสือธรรมมีคุณธรรม แจกจ่ายให้คนได้กว้างขวางทั้งยังสืบทอดต่อหลายยุคประสิทธิผลจึงไม่สิ้นสุด

    เหล่าเทพพุทธลงประทับทรง แม้จะใช้ภาษาง่ายๆ แต่ก็แฝงความหมายลึกซึ้ง เอากตัญญู รักพี่น้อง จงรักภักดี สัจจะ เมตตาอารี ยุติธรรม มารยาท ปัญญา ความสุจริตและละอายต่อการทำชั่ว คุณธรรมสิบประการเป็นหลักการ ชักนำให้ประชาชนคืนสู่ทางที่ถูกต้อง เอาหลังธรรมกฎแห่งกรรม บุญบาปตอบสนองชัดเจน ตักเตือนคนให้กระทำความดี บ่มเลี้ยงจิตธรรมเป็นระฆังปลุกเตือนยามเช้า ปลุกตื่นใจคน เป็นการถ่ายทอดสู่มวลชนได้ดีที่สุด

    ระยะเวลาสิบปีมานี้ สมาคมจี่เกาะต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเชีย ไทยและฮ่องกง ได้ตีพิมพ์หนังสือธรรมบททรง เป็นการเผยแผ่เป้าหมายคุณธรรมศาสน์ เป็นเรื่องที่น่ายินดี


0
422

ตรง :ไมตรี : สว่าง : ธรรม

พระเจ้าเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี่(เจ้าพ่อเสือ)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เป็ดน้ำแดงเจ

เป็ดน้ำแดงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

อานิสงส์ผลบุญจากการปฏิบัติตาม คำสอนของหนังสือเทวราชโองการ

จากสำนักธรรมฉิวจี่

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ฮกซิ้ง ลกซิ้ง สิ่วซิ้ง

ฮกซิ้ง ลกซิ้ง สิ่วซิ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ฆ่าหมูเกิดเป็นหมู

วิญญาณหมู

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago