mindcyber 2 months ago

คติพจน์เทพยดาหลิวชุนฮวง

อย่าป้ายสีว่าหลงงมงาย                ควรเผยแผ่ด้วยหนังสือธรรม

    การตักเตือนคนด้วยวาจาเป็นการทำกุศลที่ดี แม้จะพร่ำพูดเหมือนคุณยาย ตลอดชีวิตสามารถตักเตือนคนได้สักกี่คน และก็มีแวดวงขีดจำกัด เอาหนังสือธรรมตักเตือนโลกเป็นแนวทางที่ดี ด้วยหนังสือธรรมมีคุณธรรม แจกจ่ายให้คนได้กว้างขวางทั้งยังสืบทอดต่อหลายยุคประสิทธิผลจึงไม่สิ้นสุด

    เหล่าเทพพุทธลงประทับทรง แม้จะใช้ภาษาง่ายๆ แต่ก็แฝงความหมายลึกซึ้ง เอากตัญญู รักพี่น้อง จงรักภักดี สัจจะ เมตตาอารี ยุติธรรม มารยาท ปัญญา ความสุจริตและละอายต่อการทำชั่ว คุณธรรมสิบประการเป็นหลักการ ชักนำให้ประชาชนคืนสู่ทางที่ถูกต้อง เอาหลังธรรมกฎแห่งกรรม บุญบาปตอบสนองชัดเจน ตักเตือนคนให้กระทำความดี บ่มเลี้ยงจิตธรรมเป็นระฆังปลุกเตือนยามเช้า ปลุกตื่นใจคน เป็นการถ่ายทอดสู่มวลชนได้ดีที่สุด

    ระยะเวลาสิบปีมานี้ สมาคมจี่เกาะต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเชีย ไทยและฮ่องกง ได้ตีพิมพ์หนังสือธรรมบททรง เป็นการเผยแผ่เป้าหมายคุณธรรมศาสน์ เป็นเรื่องที่น่ายินดี


เต้าหู้ลูกเขย

เต้าหู้ลูกเขย

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

คุณธรรมขจัดทุกข์

เฉินกวงจาง

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

ที่สุดแห่งทุกข์คือความสุข

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ศรัทธาบริจาคได้บุญมาก

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 11

แก้สงฆ์โลภอยากฉันหน่อไม้ กระทบกับควายเหล็ก นายอำเภอทำโทษสน

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago