mindcyber 1 year ago

ผลบุญลับแจ้ง

พระแม่เจ้าหมีจิว

ทำบุญทำกุศลต้องตั้งใจ               บุญลับแจ้งทำได้ล้วนมีผล

เสมอต้นปลายไม่วายกมล            เพิ่มกุศลเจ้าสดใสธรรมสว่าง

    การทำบุญทำกุศลมีหลายรูปแบบก็จริง แต่ก็แบ่งได้เป็นกุศลแจ้งกับกุศลลับสองอย่าง

    สำหรับผู้ที่นิยมชมชอบให้ผู้อื่นรู้ว่าตนได้ทำกุศล แบบนี้เรียกว่ากุศลแจ้งถือว่าเป็นบุญแจ้ง บุญแจ้งนี้จะเสวยสุขได้ชื่อเสียงดีเป็นผลบุญตอบสนอง แต่เมื่อถึงคราวดวงชะตาตกเสวยบุญจนหมดลงแล้ว เคราะห์ภัยก็มาเยือน

    สำหรับผู้ที่ทำกุศลแล้วไม่อยากให้ใครรู้เรียกว่ากุศลลับถือเป็นบุญลับบุญลับนี้จะได้รับการตอบสนองจากเบื้องบน สามารถที่จะแปรเปลี่ยนเคราะห์ภัยให้หมดไป สามารถฉุดช่วยบรรพชนและคุ้มครองลูกหลานเป็นผลบุญกุศลแท้ที่ฉุดช่วยตนเองและผู้อื่นได้

    ด้วยเหตุที่กุศลลับไม่อยากให้คนรู้ และก็ไม่ใช่จะให้คนเขารู้ไม่ได้อย่างเช่นงานกุศลที่เปิดบรรยายธรรม หรืองานช่วยบรรเทาทุกข์ เป็นงานกุศลที่บริสุทธิ์ซึ่งโปร่งใส สามารถแจ้งต่อเบื้องบนได้ล้วนเป็นกุศลลับที่แท้จริง

    กุศลแบบไหนก็สามารถทำได้ทั้งนั้น ขอเพียงอย่าแสร้งทำกุศลเอาหน้าสโดยอำพรางอะไรไว้ ทำดีบังหน้าหลังฉากทำชั่ว พวกทำร้ายสังคมก่อกรรมทำเข็ญ ความดีที่ทำไว้ก็จะกลายเป็นความชั่วไป ผลบุญลับแจ้งมีผลตอบสนองเช่นนี้ ขอให้ชาวโลกเข้าใจทำให้ถูกต้อง


0
382

โอวาทพระมารดา

เง็กองเซี่ยบ้อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โธ่

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ต้อนรับใบไม้ผลิ

พระวิสุทธิอาจารย์ หลิวซุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เห็ดหอมอบวุ้นเส้น

เห็ดหอมอบวุ้นเส้น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กำราบความเร้าร้อน

(จาก “มุมที่ไม่มีเหลี่ยม” ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago