mindcyber 2 months ago

บำเพ็ญจริงเข้าถึงธรรม

อริยเจ้าเล้าเซงแห่งพ้งไล้เต้า

สำเร็จธรรมเวียนเก้ารอบอภิญญา              ดินฟ้าหมุนกลับด้วยบารมี

หลักธรรมลึกประจักษ์แจ้งหม่นหมองศรี    บำเพ็ญดีมีธรรมล้ำลึกไม่สุด

ละใจสามหลุดพ้นพบใจฟ้า                      ภาพสี่ภาพมายาสำเร็จดี

สู่อิสระสัญจรแสนเสรี                            สุขาวดีพ้นโลกสู่อริยา

    ชีวิตประหนึ่งแมลงชายน้ำ ควรรู้ว่าจะขี้เกียจแม้เล็กน้อยก็ไม่ได้เมื่อเวลาผ่านพ้น ผมหงอกขาวบนศรีษะวัยเฒ่า ทุกๆ ตอนคือธรรมแสวงดูให้รอบครอบ สี่ภูตล้วนมายาว่างเปล่า จักสำเร็จเซียนเป็นพุทธะให้ภาวนาท่ามกลางความลวง ภาวนาๆ ตรัยรัตน์ให้ฝึกฝนไม่ให้หยุดค้นหาทวารบรรพชน การแสวงหารากจากลมหายใจ แสงหาความแยบคายจากหยินหยาง ใจสามภาพสี่ต้องขจัดทิ้งเสียก่อน ไม่มีอัตตาไม่มีบุคคลละทิ้งมายา จิตวิญญาณคือโอสถ ฝึกฝนก็จะมีชีวิตยืนยาวไม่แก่เฒ่า

    พุทธะสำเร็จจากคน เซียนก็มาจากคน บำเพ็ญดีสรรสร้างแปรเปลี่ยนพ้นโลกสู่อริยชน ให้ทานให้ความสะดวกเป็นบารมีอันดับหนึ่งสลายความลวงของชีวิต ตั้งใจฝึกฝนสบายอารมณ์ อย่าเกียจคร้านฝึกฝนหวาดหวั่นความลำบาก เมื่อประจักษ์โพธิญาณ ก็ฉุดช่วยได้เก้าชั่วโคตรเจ็ดบรรพชน รุ่งชัชวาลย์ไม่จำกัด เหนือกว่าการเป็นอุปราช

    ชื่อเสียงผลประโยชน์การกินการนอนและกามารมณ์ สรรพสัตว์ล้วนข้องแวะจึงร่วงหล่นลอยจมอยู่ในทะเลทุกข์ มีบุญสัมพันธ์รู้ตัวเข้าถึงธรรมรีบๆ ขึ้นเรือธรรม สัญจรทั่วสี่สมุทรขึ้นสู่ฝั่งนิพพาน นั่นคืองานชุมนุมหลงหวาหุ้ย โชคดีที่ได้พบผู้มีธรรม ให้สร้างบุญกุศล ก็จะไม่โศกเศร้า รีบๆ บำเพ็ญ โชคดีจักไม่ลำบาก

ผัดกระเพราเห็ดข้าวโพดอ่อน

ผัดกระเพราเห็ดข้าวโพดอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

สงบ สุข ได้ ไม่ได้

พระธรรมาจารย์เซ็นเต้าจี่

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
video

คิดถึงศิษย์ 思徒歌 ซือถูเกอ

admin
mindcyber
7 months ago
เห็ดหูหนูขาวตุ๋น

เห็ดหูหนูขาวตุ๋น

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ชีวิตชั่วดี

ศิษย์พี่ เส่งฮ่วย

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago