mindcyber 10 months ago

อริโยวาท

พระอาจารย์โง้วมั่งอู้

ฝันไปงานฉลองหมู่เซียนเมา        จิตเบาดื่มอมฤตใจเปรมปรีด์

มาถึงงานท้อทิพย์ใจไม่คลี่                        ขณะนี้ยังไม่ตื่นอยู่เมืองไหน

    มนุษย์คิดให้อิ่มและเมาก็เพื่อปลดสิ้นความโศกเศร้า หากยังไม่รู้ชัดถึงคุณสมบัติของสุราที่แฝงไปด้วยพิษ ดื่มมาก็ทำลายจิตวิญญาณ หากไม่ระมัดระวังหลงอยู่ในเมืองสุราเมาความร้ายไม่หมด

    อันสุรานั้นคือน้ำทำลายนิสัย มีคติกล่าวว่า “ทหารดุจไฟ ไม่ปรามก็มอดไหม้เอง ข้าหมายถึงว่า ทหารคือสุรา ไม่ป้อมปราบจะทนได้ฉันใดผู้ติดสุราการงานเสียหาย เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ติดสุราก็สูญเสียการปกครองได้โดยง่าย ขุนนางหลงไหลสิ่งในจอก ก็จะเสียหลักการต่อประชาชน ถ้าชาวบ้านเมาสุราการงานก็เสียหาย เช่นนี้แล้ว ชาวโลกทำไมต้องอาศัยน้ำสีเหลืองคลายทุกข์ ควรจะรู้ตัวตื่น เรื่องกังวลมีมากมายจะไม่ระมัดระวังหรือ

    อย่าได้เอาสุรามาเพาะนิสัย เมื่อเซียนเมาสุรา ปุถุชนก็มาตามเซียนนั้นดื่มความว่างไร้รูปลักษณ์ที่กล่าวว่า ในเมืองสุราเมามีอาคันตุกะต่างหน้า ร้านขายสุราจะเอาอย่างเซียน ชาวโลกอย่าได้คิดว่าถูกต้องเซียนไม่มีโลภมีอิสระสำราญ ที่ว่าเมาสุรานั้นเป็นการพูดไม่จริง เกรงว่าชาวโลกที่ใช้เงินทอง จะใช้ไปในทางเปล่าประโยชน์ ให้คิดให้รอบคอบ


0
325

สงบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เจ้าแม่ม่าโจ้ววัดหังโจว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

รูป

เซินฮัว

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
แกงเทโพ

แกงเทโพ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago