mindcyber 8 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

วัวดับหาย             ยายหนุ่มน้อย        พลอยว่างจิต

ลอยทั่วทิศ             เทียมเมฆ               เหนือสิงขร

แสงจันทร์ผ่อง        ร้องเพลงร่า           เริงอัมพร

เพียงสังวร             กำแพงกั้น             คั่นเขตคาม


บัดนี้วัวซึ่งขาวถึงที่สุดทั้งตัวแล้วนั้นได้เข้าถึงความว่างคือ อันตรธานไปจากความเป็นวัวโดยไม่ทิ้งร่องรอย เพราะถูกมองเห็นเป็นสิ่งที่มิใช่ตัวตนหรือของตนไม่ว่าจะดำหรือขาว ของตน ดับไปก่อน ตัวตน นี้เป็นกฎที่น่าสนใจยังเหลืออยู่แต่ตัวตนที่เป็นอิสระ ดังที่เรียกว่า เป็นนายเหนือเวลา ไม่มีอะไรที่มีค่าหรือมีความหมายสำหรับคนประเภทนี้ จึงไม่อยากและไม่ยึดถือในสิ่งใดเหมือนเมฆก้อนเดียวในสากลจักรวาล ไม่มีอะไรผูกพันในแง่ใดทั้งหมดแสดงความเป็นอิสระ ยิ้มเยาะสิ่งทั้งปวง ด้วยการตบมือร้องเพลงท่ามกลางแสงจันทร์อันเยือกเย็น ซึ่งเป็นรสแห่งวิมุตสุขเมื่อนึกถึงบ้านเรือน ความขยะแขยงสอิดสะเอียนก็เกิดขึ้นกั้นขวางทาง เหมือนมีกำแพงกั้นไว้เลยไม่กลับบ้านในตอนเย็นดังเช่นเคย


บนท้องฟ้ามีดาวปรากฏขึ้นมา 7 ดวง ซึ่งน่าจะไม่มีความเป็นอื่นยิ่งไปกว่าความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของธรรมเช่นโพชฌงค์ 7 ประการเป็นต้น เพราะเป็นสัญลักษณ์ของดาวรุ่งหรือดาวประกายพรึกชัยพฤกษ์ที่ส่องแสงถึงที่สุดแล้ว 

0
178

อริโยวาทเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
video

พระโอวาท เพลง กู้ญาณคืนผิงซัน

admin
mindcyber
9 months ago

เซียนพูดง่ายเป็นยาก

เซียนอึ่งเจียะกง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
video

ใจอาจารย์ ใจศิษย์ ใจเวไนย

admin
mindcyber
9 months ago