mindcyber 1 year ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

วัวดับหาย             ยายหนุ่มน้อย        พลอยว่างจิต

ลอยทั่วทิศ             เทียมเมฆ               เหนือสิงขร

แสงจันทร์ผ่อง        ร้องเพลงร่า           เริงอัมพร

เพียงสังวร             กำแพงกั้น             คั่นเขตคาม


บัดนี้วัวซึ่งขาวถึงที่สุดทั้งตัวแล้วนั้นได้เข้าถึงความว่างคือ อันตรธานไปจากความเป็นวัวโดยไม่ทิ้งร่องรอย เพราะถูกมองเห็นเป็นสิ่งที่มิใช่ตัวตนหรือของตนไม่ว่าจะดำหรือขาว ของตน ดับไปก่อน ตัวตน นี้เป็นกฎที่น่าสนใจยังเหลืออยู่แต่ตัวตนที่เป็นอิสระ ดังที่เรียกว่า เป็นนายเหนือเวลา ไม่มีอะไรที่มีค่าหรือมีความหมายสำหรับคนประเภทนี้ จึงไม่อยากและไม่ยึดถือในสิ่งใดเหมือนเมฆก้อนเดียวในสากลจักรวาล ไม่มีอะไรผูกพันในแง่ใดทั้งหมดแสดงความเป็นอิสระ ยิ้มเยาะสิ่งทั้งปวง ด้วยการตบมือร้องเพลงท่ามกลางแสงจันทร์อันเยือกเย็น ซึ่งเป็นรสแห่งวิมุตสุขเมื่อนึกถึงบ้านเรือน ความขยะแขยงสอิดสะเอียนก็เกิดขึ้นกั้นขวางทาง เหมือนมีกำแพงกั้นไว้เลยไม่กลับบ้านในตอนเย็นดังเช่นเคย


บนท้องฟ้ามีดาวปรากฏขึ้นมา 7 ดวง ซึ่งน่าจะไม่มีความเป็นอื่นยิ่งไปกว่าความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของธรรมเช่นโพชฌงค์ 7 ประการเป็นต้น เพราะเป็นสัญลักษณ์ของดาวรุ่งหรือดาวประกายพรึกชัยพฤกษ์ที่ส่องแสงถึงที่สุดแล้ว 

0
415

คติธรรม

อริยเจ้าบ่ออิวเซียงเอี้ยวจิงหยิ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ที่สุดแห่งทุกข์คือความสุข

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ปฏิภาณหยุดการเกิดดับ

พระเจ้าไท้อิกจิงกุง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กลอนชีวิต

ไต้ฮงโจ้วซือ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago