mindcyber 1 year ago

โอวาทแปดบท

พระเอนกชีวกพุทธเจ้า

ศฤงคารฐานันดรดุจเมฆลอย                     แม่น้ำร้อยเขาหมื่นยอดอย่าได้คุย

วันนี้แย่งมาฉุยพรุ่งถูกแบ่งตะลุย               พ่ายแพ้คือทาสกุ้ยชนะเป็นเจ้ามาร

ชีวิตอารมณ์ใสยากปรีดี                            ร้อยขวบปีผ่านจากชั่วพริบตา

ร้อยที่นาหมื่นพันไร่ที่สรรหา                    แย่งเขามาเสพสุขได้ไม่นาน

1. กาลเวลาผ่านไปรีบบำเพ็ญ                    ทำลายความเห็นทำลายแค้นสิ้น

ผู้เมตตาจิตราบเรียบเป็นอาจิณ                   ชื่อยศลืมสิ้นสุขสบาย

2. แย่งชิงแผนร้อยแปดเพราะชิงชัง           ตราบชั่วอนิจจังหยุดทุกอย่าง

สร้างกุศลละโลภใคร่เลิกสำอาง                 ร้อยภัยพ้นเคราะห์ห่างไม่ทุกข์ร้อน

3. ตึกระฟ้าอลังการเปล่ายินดี                    คิดให้ดีทำลายตึกที่เกินตัว

บำเพ็ญจนใจแจ้งจิตไม่มัว                        ก้าวขึ้นฝั่งเที่ยวทั่วอำเภอใจ

4. ตึกเตี้ยน้อยห้องฝุ่นไม่จับ                      นอนขยับสบายกว่าตึกแหงนคอ

สิ้นกิเลสทิวทัศน์งามหน้าไม่ขอ                เขาเขียวน้ำไหลคลอไม่เร่งเร้า

5. มามือเปล่ากลับมือเปล่าชีวาวาย             หลุมกลบกายใต้ดินไม่อาวรณ์

อาตมาเอ่ยให้ฟังอย่าตัดรอน                     ไม่เดือดร้อนลูกหลานดีก็พอเพียง

6. เห็นเขาแย่งที่นาร้อยพันไร่                   ที่ไหนได้หลุมกลบหน้าแค่หนึ่งวา

ฝึกสำเร็จอริยฐานะสูงกว่า                        ไฉนต้องแล่นหายศศักดิ์ยาก

7. ทั้งชายหญิงล้วนโพธิสัตว์จุติมา             อยู่ที่ว่าแน่วแน่บำเพ็ญหรือไม่

ชายหญิงที่บำเพ็ญพอเรียกได้                    ก็ได้กีรติอย่างไรกับชั้นใด

8. ชี้แนะให้ปฏิบัติอย่าละเลย                    งามผ่าเผยท่ามกลางความดี

จารึกชื่อบนแผ่นฟ้าบารมี                         เพลงสรรเสริญคุณธรรมดีคู่เวลา

0
272

ปัญญากับญาณสัมผัส

พระอาจารย์โง้วมั่งอู๋

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อย่าโกรธ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

นางฟ้าองค์ที่ 2

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ขุนพลโจวชาง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago