mindcyber 2 months ago

อมเงินบริจาค

วิญญาณบาปจากนรก

    ขอบคุณท่านอาจารย์ถ่ายทอดธรรม ขอบคุณท่านพระโพธิสัตว์ที่ประทานป้ายคำสั่งให้ฉันเข้ามาในสถานธรรม เชิญอาจารย์ถ่ายทอดธรรมโปรดดู

     ฉันชื่อ เหม่ยเย่ แซ่เฉิน เป็นคนอำเภอจางฮัว มณฑลไต้หวันตายเมื่อปี ค.ศ. 1957 ในสมัยเป็นมนุษย์ ฉันเป็นร่างทรงหญิง เทพที่มาประทับทรงเป็นประจำ คือเทพเจ้าเสียนเทียน ขอบคุณเทพเจ้าเสียนเทียนที่ใช้ร่างเนื้อของฉัน รักษาผู้คนช่วยสังคม ซึ่งก็ได้ออกใบสั่งยาช่วยรักษาคนมาไม่น้อย

     ในสมัยนั้น มีคนจากที่อื่นมาตั้งสถานธรรมเทียนเต๋าที่ไต้หวันมีสาธุชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก ทำให้ศรัทธาชนมาที่สำนักของฉันค่อย ๆ น้อยลง มีอยู่สามครั้งที่ฉันพูดเอาเอง โดยทำเป็นว่าเทพเจ้ามาประทับทรง แล้วบอกสาธุชนให้พวกเขาจงเชื่อมั่นในเทพเจ้าของสำนักฉัน อย่าไปให้พวกเทียนเต๋าหลอก เทพเจ้าเสียนเทียนเคยมากล่าวเตือนครั้งหนึ่ง สั่งห้ามไม่ให้ประพฤติเช่นนี้แต่ฉันเห็นว่าในเมื่อศรัทธาฉันแล้ว ก็ควรทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างเช่นมาช่วยงานประทับทรง และช่วยฉันสร้างสำนักให้ใหญ่โตยิ่งขึ้น

     มีอยู่ครั้งหนึ่ง ฉันต้องการเงินไปใช้หนี้สินส่วนตัว จึงสั่งให้ศรัทธาชนร่วมบริจาค โดยหลอกพวกเขาว่าจะสร้างเทวรูปทองคำฉันได้อมเงินของสาธุชนจำนวนไม่น้อย ตอนอายุ 52 ปี ฉันได้ตายด้วย โรคหัวใจ

     ตอนยมทูตขาวดำจับฉันไปเผชิญหน้ากับท่านยมบาลในยมโลก ฉันไม่มีทางแก้ตัวได้เลย เมื่อไปส่องดูที่กระจกส่องกรรมพฤติกรรมต่างๆ ในอดีตก็ปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน ทุกอย่างจึงต้องเป็นไปตามที่เบื้องบนกำหนด ฉันต้องผ่านนรกขุมแล้วขุมเล่าทุกวันต้องถูกพวกนิรยบาลเอามีดแหลมควักหัวใจ เจ็บปวดทรมานสุด บรรยาย

     จุดประสงค์ที่มาในวันนี้ ก็หวังให้ทุกท่าน เวลาทำอะไรต้องประกอบไปด้วยมโนธรรม อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่น เอาเวลาไปสำรวจตรวจตราการพูดและการกระทำของตนเองดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขัดขวางการบำเพ็ญธรรมของผู้อื่น บาปกรรมนี้ค่อนข้างหนักมาก เพราะฉะนั้นฉันมาที่นี้ในวันนี้ จึงไม่อาจสู้หน้ากับพวกท่าน หวังว่าสานุศิษย์ของเทียนเต๋าคงจะได้ติดตามผู้อาวุโสของพวกท่านบำเพ็ญธรรม ช่วยงานธรรม และรีบฉุดช่วยพี่น้องผู้มีบุญสัมพันธ์ให้ขึ้นฝั่งนิพพานโดยเร็ว ไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกมนุษย์อีกต่อไป

     ความจริงเบื้องบนทรงพระเมตตามาก เพียงแต่มีนักปฏิบัติบางคน จิตใจไม่ซื่อตรง บ้างก็เพื่อหวังผลประโยชน์ บ้างก็เพื่อสนองตัณหาของตนเอง จนทำความเสื่อมเสียไปถึงเบื้องบนขอให้ดูฉันเป็นบทเรียน อย่าได้เดินตามรอยของฉัน ขออาจารย์ถ่ายทอดธรรมโปรดเมตตา เอาประวัติของฉันไปเล่าให้ผู้คนได้ทราบโทษของฉันจะได้ทุเลาเบาบางลงได้บ้าง ด้วยเวลามีจำกัด ขอบคุณ(อาจารย์ถ่ายทอดธรรม : ขอถามปัจจุบันเธอรับโทษอยู่ที่นรกแดนไหน?) แดนสามค่ะโทษทัณฑ์ในนรกยังต้องอาศัยความสำนึกผิดและบุญกุศลก็สำคัญมากฉันหลอกต้มคนสามครั้ง จึงต้องรับโทษ300 ปี ฉันกินเงินของสาธุชนที่หามาด้วยความเหนื่อยยาก รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 500 ปี

     ปัจจุบันเป็นยุคโปรดสัตว์สามภพ กรรมดีและชั่วของแต่ละคนไม่ช้าก็เร็วย่อมต้องตามสนอง คนมีเงินแต่ไม่รู้จักบริจาค หารู้ไม่ว่าบรรพบุรุษกำลังรอความหวังจากเขาอยู่ เจ้ากรรมนายเวรกำลังตามหาเขาอยู่ คนที่ไม่รู้จักสร้างบุญสร้างกุศล เมื่อถึงเวลาก็คงมีสภาพไม่ต่างกับฉันเท่าไหร่ ในสมัยเป็นมนุษย์ฉันเลอะเลือนไปชั่วขณะ ปลงไม่ตก เพราะไม่ได้พบกับอาจารย์ผู้รู้แจ้ง ไม่เหมือนกับปัจจุบันที่สานุศิษย์ของเทียนเต๋ามีมากมาย แต่ส่วนใหญ่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทางโลกไม่รู้จักสร้างกุศล ฉันเสียดายแทนพวกเขาจริง ขอให้ท่าน (อาจารย์ถ่ายทอดธรรม) บรรยายสัจธรรมให้ชาวโลกได้เข้าใจขอลา ก่อน 

0
111
กวนอู

กวนอู

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ยกเลิกประเพณีที่ไร้คุณธรรม

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ความเจ็บป่วย

กุมารเทพแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ประสิทธิผลของการศรัทธา หนังสือเทวราชโองการ

1654918052.jpg
mindcyber
3 weeks ago
ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

ซีชวงไฉ่ผัดเห็ด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago