mindcyber 2 months ago

โอวาทเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี๋

การปลูกเนื้อนาบุญควรรู้จัก                      บำเพ็ญกุศลสร้างบุญอย่าสงสัย

พงษาธรรมประกอบพบได้ยาก                 ดวงญาณตื่นขึ้นพร้อมเพรียงกัน

น้อมเตือนคนดีรับมาบำเพ็ญ                     อย่าได้เตร็ดเตร่กลางโลกีย์

มวลชนเข้าใจเร็วกลับตัวเร็ว                      สุขสำราญนิจสินไม่กังวล

ผู้ร่ำรวยยอมบำเพ็ญกุศลใหญ่                    ผู้ยากจนยอมบำเพ็ญดวงจะดี

มีบุตรยอมบำเพ็ญทายาทรุ่ง                      ไม่มีบุตรยอมบำเพ็ญไม่สูญเปล่า

สามีภรรยายอมบำเพ็ญร่วมบุญกัน             พ่อลูกยอมบำเพ็ญร่วมบารมี

แต่ละคนบำเพ็ญแต่ละคนรับ                    บารมีสมบูรณ์สู่สวรรค์

    มาช่วยกันจัดระเบียบคุณธรรมของครอบครัวใหม่ คนที่เป็นพ่อได้ทำสุดหน้าที่หรือยัง คนที่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ของตนหรือเปล่า ผู้เป็นพ่อต้องมีเมตตา อบรมสั่งสอนบุตร ผู้เป็นบุตรต้องกตัญญูเคารพพ่อแม่ หากไม่กตัญญูกราบไหว้ก็ไม่มีประโยชน์ สามีภรรยานั้น อยู่บนเตียงก็เป็นสามีภรรยา ลงจากเตียงแล้วก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเหมือนอาคันตุกะ แบบนี้คนชั้นธรรมดาทำไม่ได้ ผู้ที่ทำได้เช่นนี้ก็จะถูกยกย่องเป็นปราชญ์อริยะ

    ที่กล่าวมาแล้วเป็นหลักการบำเพ็ญ ถ้ากายไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถทำได้ กายที่ปฏิบัติได้ต้องรู้จักข่มตนซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติ ต้องเข้าใจโอวาทชี้แนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนมีความแตกต่างไปจากสัตว์เดรัจฉานมีน้อย ซึ่งคุณค่าของความเป็นคนก็อยู่ที่คำตอบอันนี้


วิถีแห่งเจ้า

เจ้าพ่อหลักเมืองพิงตง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
video

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนอานิสงส์ของการได้เห็นและได้ยินพระน...

admin
mindcyber
9 months ago

เจ้าพระภูมิ

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
สาหร่ายห่อโปรตีนเกษตร

สาหร่ายห่อโปรตีนเกษตร

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago