mindcyber 1 year ago

วิถีแห่งเจ้า

เจ้าพ่อหลักเมืองพิงตง

อันธรรมแห่งฟ้าประจักษ์แยกบาปบุญ                    ชีวิตคงอยู่ยากดุจอัสดง

ไม่รู้แรงตนทำชั่วตามประสงค์                              คงไม่ต่างแมลงเม่าเข้ากองไฟ

คนดีมีสัตย์วาจาและสันติภาพ                               ไม่ทุกข์ไม่โศกสุขตามทำนองธรรม

จะบำเพ็ญเมตตาสั่งสมบุญต้องอดทน                     ยอมให้ปรักปรำอนาคตจะได้ดี

ทำงานแทนฟ้าภาระไม่ใช่เบา                               อุดมการณ์ต้องแน่วแน่ใจต้องศรัทธา

ปลูกไม้ผลต้องรู้รดน้ำพรวนดิน                             ถึงเวลาก็ได้รับอริยฐานะ

จะเลวร้ายหรือมงคลมีหรือจะไม่รู้                         หยุดสอนชีวิตเหมือนหาความทุกข์

หลงทางรีบกลับเชื่อคำของข้า                               ผลกุศลต้องฟูมฟักยังไม่สาย

    คำว่าเจ้านั้น คือซื่อตรงไม่เห็นแก่ตัว สนิทสนมได้แต่ลบหลู่ไม่ได้ เจ้านั้นก็คือคนนั่นเอง เจ้าตอนมีชีวิตอยู่ทำคุณแก่ชาติบ้านเมือง อาทิ จงรักภักดี เป็นบุตรกตัญญู มีเมตตา เป็นสัตบุรุษ เป็นคนดีซื่อสัตย์ เป็นวีระชน เป็นหญิงอยู่ในจารีต เหล่านี้ล้วนมีสัญชาติเป็นเจ้าทั้งนั้น เจ้าตอนมีชีวิตเป็นผู้สง่างาม ทั้งพูดทั้งทำเหมือนกัน กล้าหาญมีเมตตา อาจหาญซื่อสัตย์ พูดจาคำไหนคำนั้น ไม่มีพรรคไม่มีพวก ไม่เห็นแก่ตัว การแสดงออกล้วนมีพิธี ทุกกิริยามีระเบียบกฏเกณฑ์ สิ่งที่ทำเป็นแบบอย่าง สง่าน่าเกรงขาม ทำให้คนยกย่อง ให้คนกราบไหว้ตลอดนับพันปี

    เจ้าก็เหมือนกับคน นิยมคนดี หน่ายคนชั่ว ไม่ชอบคนไม่กตัญญู ไม่จงรักภักดี ไม่พอใจคนไม่เมตตา ไม่ถือความสัตย์ ไม่ชอบคนไม่มีหิริโอตตัปปะ ลืมบุญคุณคนชอบฝืนหลักธรรมฟ้า ทำผิดทำนองคลองธรรม เป็นอันธพาลเที่ยวทำร้ายคน พวกเหล่านนี้มากราบไหว้เจ้าไม่มีประโยชน์ หากต้องการให้เจ้าพอใจให้เจ้าคุ้มครองง่ายดายมาก ต้องรู้ตัวสำนึกผิดแก้ไขความผิด ตั้งใจมุ่งสู่ความดีเป็นใช้ได้ ข้าพูดเพียงเท่านี้ให้แต่ละคนพากเพียร


0
388

กฎสวรรค์หมวดปัญญา

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมที่ทำให้ผัวเมียเขาพรากกัน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

นางฟ้าองค์ที่1 (แห่งเจ็ดนางฟ้า)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมของการยักยอกเงินวัด

นาย ก. มีบุตรชาย 3 คน ซึ่งทุกคนโตแล้ว คาดไม่ถึงว่า 5 ปีมานี้ ลูกและเมียต่างตายจนหมด ทำให้...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ความลึกลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago