mindcyber 10 months ago

โอวาทพระเจ้าบุ้งฮ้วง

สั่งสอนเวไนย์ให้หายหลง                        เดินเอียงหลงออกข้างโง่ระหำ

ทางใหญ่มุ่งตรงสัจจธรรม                        ทำไมเอาอธรรมล่อคนหลง

สอนคนให้เดินตรง ไม่เพิ่มไม่ลด ไม่สกปรกไม่สะอาด พวกขัดแจ้งพูดให้เสีย หลอกลวงคนไม่น้อย สัจธรรมไม่เอนเอียง มีอะไรที่รวบรัดได้ สรรพสัตว์ต้องมีความศรัทธา ศรัทธาสัจธรรม อย่าโลภที่เห็นไสยศาสตร์จนพาไปสู่ความหลงงมงาย

เรียบง่ายไม่แต่งตัว ไม่หลอกลวงแกล้งทำ วันหนึ่งมีสามมื้อไม่ติดใจอาหารเลิศหรูอาหารภัตตาคาร อาหารข้าวธรรมดามีผักเข้าปากก็หวานได้ อร่ยธรรมดาก็พอ

เป็นคนซื่อๆ จึงอยู่ได้นาน ชีวิตหรูหราชั่วครั้งอยู่ได้นานหรือชีวิตประจำวัน ทุกอย่างควรมีความหมายต่อธรรม ต้องได้พิจารณาจึงจะได้องค์ธรรม เหมือนยาวกับสั้น ดำกับขาว มืดกับสว่าง แบบ เหล่านี้ จึงจะสามารถเข้าถึงอางค์ธรรม

สรรพสัตว์ควรที่จะค้นหาคำตอบที่แท้จริง ต้องมีจิตใจอดทนและยินดีที่ยาวนานที่จะติดตามค้นหา อย่ารู้แค่ครึ่งๆ กลางๆ ต้องเข้าใจรู้อย่างแท้จริง การปฏิบัติมหาธรรม จะหวังให้สำเร็จรวดเร็วไม่ได้ ค่อยๆ แสวงหา จึงจะได้รสธรรม จงพากเพียรเอย


0
333

ผัวแก่เมียสาว

ที่เมืองเกาสง นาย ก. อายุ 70 ปีแล้ว ได้แต่งงานกับหญิงสาวอายุ 24 ปี ในปีต่อมาได้ให้กำเนิดบุ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เห็ดหอมใส่ไส้เต้าหู้

เห็ดหอมใส่ไส้เต้าหู้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

หนี้ชีวิต

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago
เนื้อแดดเดียวเจ

เนื้อแดดเดียวเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago