mindcyber 11 months ago

การบ่มเลี้ยง

พระพุทธจี้กง

      กาลเวลายุคปัจจุบันนี้ ศีลธรรมของราษฏรเหลือน้อยนิด จิตใจคนนับวันจะอ่อนแอ สังคมนับวันยิ่งอัตรายความเลวทรามทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ความหมายของคุณธรรมแทบจะหาไม่ได้ ชมชอบความรุนแรงป่าเถื่อนสร้างแต่ความเลวร้ายและสิ่งชั่วช้า พูดขัดหูเพียงคำเดียวก็กล่าวร้ายป้ายสีตามหลัง แก้แค้นด้วยการลอบทำร้าย รังแกคนดีข่มขู่ด้วยอำนาจ ทำกลึงตาว่าต้องแก้แค้นโดยไม่สนว่าจะถูกผิดแต่อย่างไร เห็นชีวิตคนเหมือนผักปลา กระทำกรรมบาปอย่างฟั่นเฟือนล้วนเป็นพวกบ้าคลั่งลอบกัดด้วยไม่เข้าใจว่าอะไรคือคุณธรรม

         อริยชนโบราณที่ตั้งศาสนา หรือบุรพปราชญ์ที่เขียนคำพูดไว้ก็เพื่อเร่งเร้าให้คนทำดี ตักเตือนให้คนบ่มเลี้ยง เพื่อให้วิญญาณสว่างบริสุทธิ์ ประจักษ์แจ้งลุรู้ปัญญาเปิด เหลือความสะอาดบริสุทธิ์แห่งฟ้าปางก่อน รักษาจิตไร้เดียงสาของทารกไว้

         การบ่มเลี้ยงคือการบำเพ็ญใจบ่มเลี้ยงจิต วิธีการบำเพ็ญใจมุ่งอยู่ที่ความเงียบสงัด รักษาดวงวิญญาณให้สะอาดไร้กิเลส ให้ปกติไม่แปรเปลี่ยนไม่ให้อารมณ์ทั้งเจ็ดมาแผ้วพาน ไม่ให้ชื่อเสียงผลประโยชน์มาหลอกลวง มีความเกษมเป็นเนืองนิจ ไม่ให้ประเพณีทางโลกมาสั่นคลอน

         การบ่มเลี้ยง คือบ่มเลี้ยงจิตแท้ของฟ้าปางก่อน ใจจะไม่แสวงหา ไม่ถูกกามคุณทั้งหกครอบคลุม ไม่ให้ความโลภทำร้าย ให้ความซื่อตรงแผ่ขยายไปทั่ว ความร่ำรวยไม่ครอบงำใจ อ่อนน้อมผ่อนปรนมีมารยาท ความยากจนไม่มีสั่นคลอนอุดมการณ์ ชีวิตแม้จะจืดชืดก็ยินยอม ไม่สยบต่ออำนาจ เฝ้ารักษาความบริสุทธิ์ให้มั่นคง ผ่านเลนโคลนโดยไม่เปรอะเปื้อน บัณฑิตผู้สง่างาม ไม่คล้อยตามลื่นไหลไปกับความโสโครก

         ปัจจุบันโลกโสมม จิตใจดั่งผีปีศาจ เคว้งคว้างอยู่กับความโลภ ส่ำส่อนอยู่กับความใคร่อยาก หูก็เปียกแฉะก้องไปด้วยเสียงเสพกาม ปล้นจี้และฆ่าฟัน ตาก็เปรอะเปื้อนไปด้วยรูปลามกจกเปรต ใจก็ครุ่นคิดอยู่กับสุรานารีและสมบัติ ความคิดก็ร้อนรุ่มอยู่กับสุรานารีและสมบัติ ความคิดก็ร้อนรุ่มอยู่กับชื่อเสียงเกียรติยศ ความประพฤติก็ขาดคุณธรรม วาจาก็ขาดความซื่อสัตย์ไม่อยู่กับร่องรอย หาความสงบสุขมิได้แต่ก็อยากให้สรรพสัตว์ ไปสำรวจตนเองอย่างกล้าหาญฉับไว หยุดการกระทำที่ไม่ตรง ให้บริจาคให้ความโอบอ้อมอารี ให้อภัยมีใจกว้าง บำเพ็ญความดีความซื่อสัตย์ จะได้ไม่จมปรักไปตลอดกาล อาจแค้นเคืองไปตลอดชีวิตขอให้ลูกหมั่นเพียรเอย


0
305
video

หวังศิษย์จะทนทุกข์ได้

admin
mindcyber
1 year ago

บัณฑิตลิ้มแห่งชานตง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

สะท้อนใจ

หล่ออุ่งฮวด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ยำเส้นหมี่(เจ)

ยำเส้นหมี่(เจ)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ไก่ผัดขิงน้ำแดง

ไก่ผัดขิงน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago