mindcyber 1 year ago

บำเพ็ญบุญบารมี

พระเจ้าบุ้งเซียง

อันชีวิตมนุษย์เดินทวน เวลารวดเร็ว ไม่ว่าร่ำรวยหรือจน ล้วนมีดวงชะตา ไม่ว่าต่ำทราม หรือสูงศักดิ์ ล้วนมีเหตุปัจจัย ขยันบำเพ็ญบุญบารมี วันหน้าก็จะคุ้มครองลูกหลาน ถ้าบำเพ็ญกุศลยิ่งใหญ่ วันหน้าสำเร็จเป็นเซียนเป็นพุทธะ อย่าคิดว่า กุศลเล็กๆ ไม่ทำ อย่าพูดว่า บาปน้อยๆ ไม่เป็นไร คำพูดช่วยเหลือคนเป็นจอหงวนได้ ปิยะวาจาคงอยู่

ฝั่งกลบงูยังได้เสวยเป็นเสนาบดี เรื่องสูงส่งดีงามมีอยู่เสมอ สวดมนต์ให้ตั้งใจ บ้านช่องจะมีบรรยากาศที่ดี บูชาพระใจต้องสงบ จิตฟ้าค่อยๆ สว่าง จุดประทีปราตรี ส่องแสงให้คนเดิน สร้างเรือให้คนโดยสารไปมาปฏิบัติตนสร้างบุญ รู้ธรรมเพ่งปริศนาธรรม เรื่องชั่วทั้งหลายไม่ทำ เรื่องดีทั้งหลายต้องทำ


0
339

สุนัขประหลาด

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

เพลงกตัญญู

อริยเจ้าเซยเทียงจ่อเต๋าจิงหยิ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ตะพาบน้ำตอบแทนพระคุณ

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

เณรน้อยช่วยมด

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

หยุดโลภ หยุดโกรธ หยุดแย่งชิง

ขุนพลเตี๋ย ผู้ชนะร้อยครั้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago