mindcyber 1 year ago

กุลสตรี

เกิดกายเป็นหญิง กาพย์กลอนขยันอ่าน บริสุทธิ์สงบเสงียมรู้รักษามารยาท กตัญญูพ่อแม่ แสดงถึงความถี่ถ้วน คอยปรนนิบัติรักษาพรหมจรรย์อาศัยสื่อแนะนำ ตบแต่งมีกำหนด คู่สร้างสมฤดี มีความสุขไร้ขอบกั้น ให้ทายาทชายหญิง สั้งสอนให้เหมาะสม หวังลูกสำเร็จเป็นหน้าตาตระกูล ไม่คาดคิดกลางคัน เกิดคู่ชีวิตจากไป ควรคิดถึงคู่ทุกข์เป็นหม้ายอยู่สงบ ไม่คิดหาคู่ใหม่ มีใหม่น่าละอาย วันหน้าตายไปวิญญาณสู่ยมโลก จะเอาหน้าที่ไหนไปพบสามีเธอ หญิงดีโบราณเกียรติศักดิ์หอมหวล ถึงวาระสุดท้ายไปเป็นเจ้าเป็นเทวดา ขอตักเตือนเธอเมื่ออ่านบทนี้ ต้องรีบรู้ตัวเร็ว รีบก่อคุณธรรม อย่าว่าทันสมัย พูดเรื่องส่งเดช 


0
521

ตกเบ็ดไม่เมตตา

กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

หลักปณิธานเป็นหลักสำเร็จพุทธะ

มัญชุศรี พระโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ฆ่าไก่เกิดเป็นไก่

วิญญาณไก่

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ไม่อยู่ในศีลพระโอวาทองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago