mindcyber 6 months ago

ความงามแท้แห่งโลกมนุษย์

พระวิสุทธิเทพหลิวซือจุน

กลุ่มเมฆ ภูเขาเขียวขจี สายนทีไหลเอื่อย ๆ มันคือภูมิทัศน์อันวิจิตรของภูเขา ลำธาร ทะเลสาป และมหาสมุทรภายใต้ฟ้าดินนี้ เมฆใจว่างลอยออกจากสันเขา สกุณาบินถลาจนเหนื่อยด้วยรู้หนทางไกล เหล่านี้คือทัศนียภาพของการเคลื่อนไหวความสงบนิ่ง การเปิดและปิดแห่งฟ้าดิน มันคือภูเขาสูง สายน้ำอันยาวไกล สุตบุรุษผู้ใฝ่บุญ เมฆินทร์ลอยล่อง นทีซ่านกระเซ็น ผู้โอบอ้อมถือความสัตย์ซื่อ นี่คือความงามแท้แห่งโลกมนุษย์         

น้ำสีมรกต ภูเขาเขียวขจี ไฟ่สดเขียวตัดกับดอกไม้สีเหลือง ลมเย็น ๆ ดวงจันทร์สกาวฟ้า เสียงเจื้อยแจ้วเหล่าปักษาเคล้ากับใบสนต้องลม นี่คือความงดงามแท้ของสรรพสัตว์ฟ้าดิน   

      

อนิจจาเอ๋ย ! สังคมโลกเสื่อมถอย ใจคนไม่เหมือนโบราณเสียแล้ว ถูกผิดกลับตาลปัต สุขทุกข์แยกไม่ออก คนในยุคปัจจุบัน เอาภูมิทัศน์อันวิจิตรนี้มองเป็นหนทางน่ากลัว ทางกลับกัน เอาชื่อเสียง ผลประโยชน์ เกียรติยศ สุรานารี ทรัพย์ศฤงคาร ต่างมุ่งสู่ความเด่นดัง นับวันก็ใช้กลยุทธแย่งชิงความหรูหรา อำนาจ ทรัพย์สิน โดยหันหลังให้กับคุณธรรมความซื่อสัตย์ เพื่อแย่งมาได้ซึ่งกิติมศักดิ์อันว่างเปล่า ไล่ตามหาสุรานารี เพื่อแสวงหาสมาคมเมียน้อยเมียเก็บ คนในสังคมชั้นนี้ จะกระหยิ่มภาคภูมิใจ ยิ้มแย้มเสพสุขดุจได้ จริงแท้กลับไม่รู้ว่าความใคร่อยากนี้ยากที่จะเติมเต็มได้ คอยแต่คิดหาวิธีทั้งวันคืนด้วยความกังวล หมกมุ่นเพื่อผลประโยชน์ โดยไม่มีความสงบสุขสักวันเดียวความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน หรือพวกที่เจริญรุ่งเรืองอยู่พักหนึ่ง เหมือนดอกไม้บานแล้วร่วงโรย เมื่อดวงตกสถานะก็แปรเปลี่ยนไป ทิ้งไว้แต่ความเศร้าโศกการสพสุขเช่นนี้เป็นสภาวะความงามแท้แห่งโลกมนุษย์ที่จะแจ้ง ช่างเป็นความแตกต่างที่แท้จริงของฟ้า         

เรื่องทั้งหลายของมนุษย์เหมือนความฝันเหมือนมายา นอกเสียจากความงามแท้ของฟ้าดิน จึงจะเป็นความสุขนิจนิรันดร์ ดุจฤดูใบไม้ผลิอันยาวนาน         

เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับเรื่องทั้งหลาย ก็ให้เป็นไปตามความยินดีความโกรธ ความเศร้า ความร่าเริง ความเสียใจ และความดีใจ การได้หรือการเสียก็ให้สุดตามเวลาของบุญวาสนาและเคราะห์กรรม ทางที่ดีเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ก็ตอบสนองไป เมื่อเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้วางเฉย เหมือนเมฆลอยผ่านที่ว่าง เหมือนนกบินขวางท้องฟ้า ไม่มีร่องรอย เอาสิ่งนี้รักษาใจกับจัดการเรื่องเช่นนี้จึงเกือบจะนำพาให้เข้าใกล้ความงามแท้ของมนุษย์ ภายใต้ฟ้าดินพอคร่าว ๆได้

0
260

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ประจักษ์ แจ้งองค์จิตสะอาด

พระเจ้าอ๊วงเทียน

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

รักษ์กุลสตรี

ราชินีง้อเซียนโกว

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

การตอบสนอง

กุมารเทพอวี่ซวี

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
ยำเส้นหมี่(เจ)

ยำเส้นหมี่(เจ)

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago