mindcyber 10 months ago

บำเพ็ญใจ

เฉินจวิ่นฟูจือ

องค์พุทธะนั้น เริ่มต้นจากศีลสมาธิปัญญาและธรรมกาย จากความซื่อสัตย์การุณยธรรมก่อเกิดกุศลธรรม ความใคร่โกรธรักหลงตัดขาด บำเพ็ญสำเร็จเป็นปัจเจกญาณ พวกฆ่าขโมยโลภถือเป็นพวปุถุชน ได้ญานสงบความคิด ขจัดความใคร่หกเจ็ดอารมณ์ สวดมนต์ใจสงบใสสงบในรูปสี่ขันธ์ห้า รูปและสูญญตา การเคลื่อนไหวกับความสงาบจิตแท้ละมุนละมัยกับธาตุไฟ ธาตุน้ำ ฟ้ากับดิน หยินกับหยาง แสงญาณกับโพธิ

ในสมาธิมีปัญญา ในปัญญามีสมาธิ ปัญญาสมบูรณ์ ในชะตามีจิตในจิตมีชะตาตะกั่วและปรอทหลอมกัน เต๋านั้นมีนาม ไม่มีนาม จึงแข็งขืนตั้งชื่อ จิตไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สิ่งของจึงแข็งขืนว่าสิ่งของ เอาหญ้าคามุงบ้าน ป้องกันลมฝน เอาเสื้อคลุมร่างป้องกันน้ำแข็งหิมะ ผู้บรรลุนั้น หลุดพ้นตะข่ายกิเลส ผู้ตื่นคือจุดประทีปสว่าง

คีตธรรม

ก้าวเท้าขึ้นบันไดสำนักหลิว                     ลมพัดพลิ้วไม่เกรงแม้ลำบาก

ชาวโลกวุ่นวายข้ารู้มามาก                        อารมณ์เจ็ดหกใคร่อย่างไร้จุดจบ

หลักธรรมลุฟ้าดินเอย                  ถึงเต๋าไร้ขอบเขต

คุณธรรมกลอมเกล่าเอย               เอกภาพรวมธรรม

เพื่อส่วนรวมไม่กล่าวโทษ            ร้อยพันหมื่นปี

ซื่อดีทวนไล่ความอยากเอย           จะยืนยาวไปได้ไฉน

บำเพ็ญกายมีวิธีเอย                    บทบัญญัติรักษาไว้

ตั้งปณิธานเหมือนวันนี้               แผ่ส่องทั่วสารทิศ

สั่งสมบุญให้ชุ่มกาย                   ขจรไกลดุจหอมหมื่นลี้

บ่มจิตให้มีระเบียบ                      โอวาทศักดิ์สิทธิ์ไหลเรียง

ไม่จมปรักในโลกไง่                    ปัญญาดีดุจกระเบื้องใส

สุดแต่เขาชมเชยติเตียน               ไม่ฝ่าฝืนระเบียบแท้

อย่าให้เหมือนม้าที่เลว                 ประพฤติให้ตรงไว้

ก็สามารถโปร่งใสได้                 สัจจธรรมสมบูรณ์นาน

จิตสงบอิ่มเอิบซาบซ่า                  ดุจมายาดุจธรรมชาติ

มีแต่ใจที่ชัดแจ้ง                         บรรลุไม่รู้จบเอย


0
346

กรรมของแม่สื่อชอบพูดเท็จ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
น้ำพริกปลาร้าเจ

น้ำพริกปลาร้าเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง อย่าทำเป็นไม่รู้

admin
mindcyber
1 year ago

การตอบสนอง

กุมารเทพอวี่ซวี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ต้มข่าไก่เจ

ต้มข่าไก่เจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago