mindcyber 3 months ago

ธรรมเจตจำนง

พระพุบวิสุทธิเทพ

ใครก็ตามที่เข้าสู่สถานธรรม หรือเป็นชาววัดคนศาลเจ้าถือว่ามีเหตุต้นผลกรรมที่สัมพันธ์กับเทพพุทธทั้งนั้น เป็นเพราะชะตาชีวิตที่แบกรับมาแต่อดีตชาติยังทำไม่สำเร็จ ในปัจจุบันชาติก็ปะเหมาะกับการโปรดชองธรรมกาลยุคสาม เพราะฉะนั้นจึงได้มาอยู่ร่วมสถานธรรมเดียวกัน รวมกันประคับประคองดึงรั้งความบ้าระห่ำในยุคปลายธรรม หวังผู้บำเพ็ญธรรม ต้องเข้าใจเหตุต้นผลกรรม อันนี้ต้องพลีใจทั้งหมด แรงทั้งหมดร่วมกันทำให้ปณิธานในอดีตชาติที่ยังไม่สำเร็จให้สำเร็จ เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้มั่นคง จงอย่าเห็นแก่ความสุขในโลกโลกีย์ ถ้าหากยังไม่สามารถทำให้เจตจำนงสำเร็จตามชะตาชีวิตแล้ว แรงปณิธานใจที่พวกเธอบำเพ็ญธรรมก็เสียแรงเปล่า เพราะฉะนั้นเจตจำนงของการบำเพ็ญธรรมต้องไม่ท้อถอยไม่ว่าจะถูกทดสอบอย่างไร ใจต้องมั่นคงไปทำให้เส้นทางบำเพ็ญนั้นสำเร็จ หวังว่านักธรรมควรต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ อนาคตก็จะสามารถมีตำแหน่งเกิดผลได้บนสวรรค์หวังว่าพวกเธอผู้บำเพ็ญธรรมจะเข้าใจ!

           พอ! อาตมากลับ!

0
139

นรกขุมที่สี่

ยมบาลอ๋องโหงวกัว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ขจัดความลวง

พระนพภางค์เจ้า (กิ่วเทียนซือเหม็งจิงกุง)

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ตรึกตรองลุรู้ สร้างสรรค์ขบกลไก

หน่ำไหโก่วฮุก

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

หาความจริงในวิเวก

ธรรมาจารย์เซ็นฮุ้งกก

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

อริยพจน์ตั๊กม้อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago