mindcyber 10 months ago

ดูดวงชะตา

               แต่ละคนก็สนใจกับชีวิตของตนเอง มักอยากจะรู้อนาคตของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ในสังคมจึงมักมีคนจำนวนไม่น้อยที่เที่ยวดูดวงชะตาหรือไม่ก็ชอบถามเจ้าถามพระ บ้างก็ไปหาหมอดู ก็ใช่ว่าการไปดูดวงชะตาจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่ใช่ แต่บางคนก็สนใจเกินไปกับความร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงในอนาคต เหมือนผู้ป่วยกับการได้เสียจนต้องไปดูดวงชะตาทำให้เสียฟอร์มของความเป็นบัณฑิต เสียความสง่างามของวีรชน

    เชื่อได้หรือว่าเหล่าหมอดูที่ขายวิชาโหราศาสตร์จะสามารถทำนายได้แม่นยำถึงอนาคตของท่าน ถ้าหากเขาพูดว่าในอนาคตอีก 2 ปี ท่านจะประสพกับการล้มป่วยอย่างหนัก ท่านได้รู้ล่วงหน้าแล้วถึง 2 ปีถึงเรื่องราวนี้ แล้วท่านก็คอยกังวลเป็นทุกข์อยู่ทุกวันตลอดเวลา 2 ปี กินนอนไม่มีความสุข แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับท่านเล่า อย่าไปสนว่าในพื้นดวงชะตาของท่านจะมีภัยหรือมีอนาคตที่สดใส การกำหนดรู้อย่างนี้ไม่มีประโยชน์ ชาวพุทธมักฝันว่า “ไม่รู้คือโชคลาภ” ในชีวิตมนุษย์มีอยู่หลายอุบายที่ไม่ควรจะรู้ แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่ควรจะรู้เรื่องที่สมควรจะรู้ก็ไม่ควรไปฝืนจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงเปลืองใจ อย่างนี้แหละคือปัญญา คนที่มีปัญญาเมื่อพบกับเรื่องราวก็สามารถจะจัดการได้ ทางกลับกันก็สามารถแปรเปลี่ยนเรื่องร้ายให้หายไปได้

    ท่านไปร่จินอี้มีกลอนบทหนึ่งชื่อว่า “ ผู้ดูดวง” ในกลอนว่า"รู้ท่านชอบใฝ่ดี ถามข้าอย่าสงสัย ไม่ทำนายไม่ใช่เขา ไม่แสวงหาอีกแล้ว"ในโลกมนุษย์ภาวะที่ไม่แสวงหาอีกแล้วไปถึงได้ยาก แต่ท่านชูหยวนในบท“ทำนาย” มีประโยคที่มีคุณค่าต่อการตรึกคิด ประโยชน์นั้นนั่นคือ “ใช้ใจท่าน ทำตามใจ อุบายเต่าไม่สามารถลวงรู้” สหายท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง

0
296

สละเลือดเนื้อช่วยเสือแม่ลูกอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

คำอนุโมทนาของพระบุพวิสุทธิเทพ(ไท้เสียงบ้อเก๊ก)

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

ราชาคนยาก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ลดล้างกรรมด้วยความดี

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago