mindcyber 9 months ago

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง อย่าทำเป็นไม่รู้

0
273

สงบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 9

หนีการถูกข่มเหงสู้วัดเจิ่นฉือ

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ปัญญาแยกแยะตามจริง

ขอให้เรามองให้เห็นฝั่งความจริงที่เป็นอยู่หากตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินเราจะเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

อย่าโกรธ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

อริโยวาทเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago