mindcyber 9 months ago

อริยคีตะ

:- เชื่อให้ถูกต้อง -:

การต่อสู้ด้วยคาถาอาคมกินแรงไม่น้อย เป็นการกระทำที่ไม่ดี

ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างพายแพ้และบาดเจ็บ

ผีมาร คือ เส้นทางติดยึดชนิดหนึ่ง

เป็นโรคเจ็บป่วยต้องรักษา

 

ใครบ้างมองเห็นว่าตนเองกำลังทำสงครามกับผีมาร

ใครบ้างเคยได้ยินเสียงดิ้นรนของความอยากให้กับหลักธรรมฟ้า

 

อยู่ในตรอกเสื่อมโทรม   ข้าวหยาบชาจืด

รู้จักพอสุขมรคา                        วางกายเหนือเมฆหมอก

ไม่หลับบ้านอบอุ่น

มารทำให้วุ่นวาย          เริ่มแรกหลอกลวงใจคนให้ว้าวุ่น

ขจัดมารใชวถีธรรม                ต้องอบรมจิตเพื่อให้ถูกต้อง

เชื่อถูกต้องจะเป็นพลังสะกด      โพธิสัตว์ไม่ดูแคลนเวไนย์สัตว์

ฝักหัดหลักสำคัญสาม :            มีใจที่เมตตากรุณา

ละใจที่ติดยึด                       ใจต้องไม่เห็นแตกต่าง

 

:- ปล่อยวางหมื่นสัมพันธ์ -:         เหนือศีรษะสามฟุตมีเทพเจ้า

ดีชั่วล้วนมีตอบสนอง                  ปล่อยวางทุกสิ่ง

ใจกายสะอาดเบามีอิสระ

 

ปล่อยวางหมื่นสัมพันธ์สำเร็จยิ่งใหญ่

ถือประทีปใจส่องหามณีใส        เรือนไฟไม่สุข

สุขใจคือเซ็น

 

ปล่อยวางใจรู้ธรรม       หมั่นตรวจตราตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น

ล้างท้องไส้ให้สะอาด

ให้มือสารพัดเก่งทั้งคู่

ไปทำแต่เรื่องดี ไปไถ่หว่าน

 

 

กายไม่เป็นสุข   ชะตาไม่ได้คุ้มครอง        พูดธรรมกลายว่างเปล่า

คัมภีร์แท้ไม่อยู่บนกระดาษหรือในปาก   แต่อยู่ในใจ

เล่มเดียวพอเพียง  ไม่ต้องบังคับจดจำ

ตอนนี้ใช่แล้ว  น้อมรับจริงใจ

 

เนื้อวัวสุนัขไม่กิน              บุหรี่ไม่สูบ

น้อมตามพุทธธรรมศีลวินัย

ศึกษาคัมภีร์สามศาสนา-

0
482

ครั้งที่ 62 ตอน ไปพบปะพระอรหันต์กษิติครรภ์และเที่ยวงานฉลองสมโภช

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago
เกิดเป็นคนแล้ว ควรขยันหมั่นเพียรในการงาน

เกิดเป็นคนแล้ว ควรขยันหมั่นเพียรในการงาน

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

อริโยวาทหมอฮูโต๋

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

จิตสรณะ

ไท้เสียงเล่ากุง พระศาสดาแห่งเต๋า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ความลึกลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago