mindcyber 1 year ago

การสวดมนต์

พระพุทธจี้กง

     กล่าวถึงการสวดมนต์ ไม่ใช่สักแต่ว่าสวดปาว ๆ ก็จะสามาถเป็นพุทธะได้ พวกท่านยังต้องสร้างกุศลบารมีมากมาย ต้องบังเกิดใจให้มีมหาเมตตา ช่วยเหลือคนช่วยเหลือมวลชน โปรดทั้งผู้อื่นและโปรดตนทั้งยังต้องให้สังคมประเทศชาติได้คุณประโยชน์ด้วย มีความศรัทธาเชื่อถือไม่จบสูญ และเป็นที่เคารพนับถือไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งยังคงกุศลบารมีไว้ คุณธรรมต้องประจักษ์แจ้ง อันเป็นเหตุปัจจัย ถ้าพระพุทธองค์เอาแต่สวดมนต์ นั่งสมาธิ เงียบสงบเหมือนต้นไม้ที่เน่าเปื่อยแล้ว จะมีสภาวะตถาคตได้อย่างไร ถ้าเช่นนั้นก็จะไม่ต้องออกไปเผชิญลมฝนภายนอกไม่ต้องละทิ้งความรุ่งโรจน์หรือช่วยเหลือมวลมนุษย์ บริจาคมหาทานให้บังเกิดจิตมหาเมตตา ดำเนินพลังมหาปณิธาน ไม่ต้องเที่ยวจาริกแสดงธรรม ผ่านความทุกข์ลำบากมากมาย เพื่อฉุดช่วยจิตวิญญาณ แล้วภายหลังจึงได้เป็นพระศาสดาของโลก<br>

        เหล่าเวไนย์ที่ยังไม่เข้าถึง ก็มักตั้งความหวังลม ๆแล้ง ๆ ที่ต้องการศึกษาพุทธะกลับจะมาหลงทาง เฉห่างจากพุทธสูตรหลงทางไปไกล ยิ่งเรียนก็ยิ่งแย่ ยิ่งสวดก็ยิ่งเคว้งคว้าง ทางที่สว่างไสวไม่รู้ว่าทางไหนเป็นฝั่ง ช่างน่าเวทนายิ่งนัก ควรต้องรู้ไว้ว่า พุทธธรรม ไม่มีอะไรอื่นนอกจากใจเท่านั้น ใจคือพุทธะ ใจคืออุโบสถ พระพุทธองค์มุ่งหมายให้เมตตา ใจนี้ให้เมตตา ใจเมตตาก็เพื่อความเมตตา ให้มโนธรรมสำแดงความเมตตาให้ความรัก ช่วยเหลือคนและสัตว์ ให้ความสะดวกทุกแห่ง อารมณ์แห่งความปีติของคน เป็นสิ่งที่สามัญชนพอใจก็คือให้ทุก ๆ บ้านเกิดพุทธะ เป็นเทพเป็นเซียน การสั่งสมบุญกุศลก็อยู่ที่โลกนี้ ผลตอบสนองอยู่ที่เบื้องบน อันเป็นมรรคผลก็อยู่ที่ตรงนี้ ดั่งภายหลังการเคลื่อนทัพ ผลอันเลวร้ายก็ติดตามมา จะเป็นบุญเป็นบาปล้วนแล้วแต่เหล่าเวไนย์เสกสรร จะเป็นเคราะห์เป็นโชคลาภ ล้วนแต่บรรดาลูก ๆ สร้างสรรค์ สภาพในปัจจุบันนี้เป็นการทดสอบใจของฟ้า พื้นฐานของพวกเธอไม่มั่นคง อนาคตยังไม่สดใส หากไม่รีบสำรวจขึ้นสู่ฝั่งตรัสรู้แล้ว ทะเลทุกข์ก็ไร้ฝั่ง เกิดเป็นคนนั้นยากนัก และนับประสาอะไรกับพุทธมรรคเล่า


0
502
video

หมูปิ้งกระทิสด(อาหารเจ)

admin
mindcyber
1 year ago

ตะพาบน้ำตอบแทนพระคุณ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
video

ดั่งเทียนหลอมใจ

admin
mindcyber
1 year ago
ต้มยำเห็ดมะพร้าวอ่อน น้ำข้น

ต้มยำเห็ดมะพร้าวอ่อน น้ำข้น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago