mindcyber 9 months ago

สัมพันธ์

พระกุมารแห่งสระทิพย์อู๋จี้

    วิถีมนุษย์ก็มีมนุษย์สัมพันธ์ วิถีฟ้าก็มีฟ้าสัมพันธ์ ฝึกพุทธก็มีพุทธสัมพันธ์ ฝึกเซียนก็มีเซียนสัมพันธ์ มิตรสหายหรือสามีภรรยาก็มีการปลูกสัมพันธ์ลึกตั้งแต่อดีตชาติ มิฉะนั้นแล้วแม้เผชิญหน้ากันก็ยังไม่รู้จักกันเลย แล้วอยู่ห่างกันพันลี้จะมาอยู่ด้วยกันอย่างไร เรื่องต่างๆ ก็ไม่ห่างจากเหตุสัมพันธ์นี้ วันนี้บรรดาศิษย์ทั้งหลายก็มาผูกสัมพันธ์ร่วมงานทรงเรียนธรรมร่วมกัน จึงควรถนอมรักให้ดี มิฉะนั้นแล้วสามีภรรยามิตรสหายมีสัมพันธ์ก็อยู่ร่วมกัน สัมพันธ์ขาดก็แยกกัน สัมพันธ์ฝึกธรรมยิ่งแยบยลใหญ่ หากผู้ที่ธรรมสัมพันธ์ไม่ลึกแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงครึ่งทางแล้วก็ธรรมสัมพันธ์ขาด อย่างคืนนี้มีนักธรรมจากที่ต่างๆ พากันมาร่วมงานทรง ก็ถือว่ามีสัมพันธ์กันมา 3 ชาติ

       สำนักทรงสนองกาลวาระให้กล่อมเกลาผู้คนเพื่อผูกสัมพันธ์ที่ดีเป็นการเปิดทางสะดวกอันเป็นวิถีแยบยล หวังว่าชาวโลกจะศึกษาหนังสือทรงให้มากเพื่อความก้าวหน้า อบรมเรียนธรรมซึ่งจะช่วยเหลือการฝึกธรรมได้มาก นี้ล้วนสำเร็จด้วยอักษร “สัมพันธ์” ขอให้ชาวโลกผู้รักถนอมเถิด

0
237
น้ำจิ้มผักทอด แบบญี่ปุ่น

น้ำจิ้มผักทอด แบบญี่ปุ่น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
งักฮุย

งักฮุย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
น้ำพริกอ่องเจ

น้ำพริกอ่องเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ปลาหมึกสดเจน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago