mindcyber 7 months ago

ไร้บุตรเพราะมักมากกามคุณ

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามารถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสวรรค์เบื้องบนให้เป็นเจ้าส่งมารับหน้าที่ประจำในสถานธรรมแห่งนี้ ตั้งแต่เป็นเจ้าพระภูมิเรื่อยมาจนเลื่อนเป็นเจ้าหลักเมืองแม้จะทราบว่าบุตรชายสร้างกุศลให้ แท้จริงแล้วทุกท่านก็มีส่วนร่วมสร้างด้วยไม่น้อย ข้าพเจ้าละอายใจที่ไม่มีวิชาความรู้พอที่จะตอบแทนพระคุณสวรรค์เบื้องบน ระยะนี้ได้แต่มาเล่า “นิทานกฏแห่งกรรม” เพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจชาวโลกผู้หลงผิด ให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี นี้คือความหวังอันเล็กน้อยของข้าพเจ้า

แต่ก่อนที่ตำบลเฉียนถังมีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมหาศาลแต่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ยอมทำบุญให้ทาน แม้จะมีภรรยาหลายคน แต่อายุ 50 กว่าปีก็ยังไม่มีบุตร จึงต้องรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงคนหนึ่งชื่อ จางกุ้ย เพื่อเป็นทายาทสืบสกุล


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อเศรษฐีจางไม่ได้ทำบุญให้ทาน ทำไมจึงรวยได้ ? 

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของเศรษฐีจางได้สร้างสมกุศลผลบุญไว้มาก ดังนั้นจึงส่งผลให้เศรษฐีจางร่ำรวย


(2) ในเมื่อเศรษฐีจางได้รับอานิสงส์จากบรรพบุรุษเหตุใดจึงไร้บุตรสืบสกุล ? 

ตอบ แม้ว่าเศรษฐีจางจะได้รับอานิสงส์จากบรรพบุรุษแต่ชาติก่อนเขาเป็นคนมักมากกามคุณ ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น ครั้นเมื่อหญิงนั้นตั้งครรภ์ก็จะให้ทำแท้งทุกครั้ง ซึ่งเป็นการละเมิดกฏสวรรค์ ดังนั้นชาตินี้จึงต้องไร้บุตรสืบสกุลเป็นกรรมสนอง


(3) ทำไมจางกุ้ยถึงได้เป็นบุตรบุญธรรมและได้รับมรดก ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนจางกุ้ยเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางได้ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเศรษฐีจางอยู่เสมอ ดังนั้นชาตินี้เศรษฐีจางจึงต้องเป็นทาสเฝ้าสมบัติให้จางกุ้ย เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ชาติก่อนเคยให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ


(4) แม้ว่าชาติก่อนเศรษฐีจางจะได้สร้างบาปกรรม แต่ชาตินี้ร่ำรวย ไม่มีวิธีแก้ไขไถ่โทษความผิดเลยหรือ ? 

ตอบ เนื่องจากเศรษฐีจางไม่ได้ทำบุญให้ทาน มักมากกามคุณมีภรรยาหลายคนจนเป็นเหตุให้พลังทั้งสามในร่างกายสูญสิ้น จึงย่อมส่งผลให้ไร้บุตรสืบสกุล ถ้าหากตอนนั้นเศรษฐีจางยอมหันมาทำความดี หมั่นสร้างกุศลผลบุญ รู้จักใช้เงินในทางถูกต้อง หมั่นขัดเกลากายใจ อย่างน้อยที่สุดก็สามารถชดเชยความผิดและมีบุตรธิดาสืบวงศ์ตระกูล ขอให้ชาวโลกจงเข้าใจ 

0
250

ใช้ปัญญายอมรับความจริง

การมาอยู่ในโลกนี้เหมือนทางผ่านทางหนึ่ง เวลาเรามา เรามาอย่างสบายไร้กังวล เวลาเราไปก็ไปอย่าง...

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
เห็ดหอมอบวุ้นเส้น

เห็ดหอมอบวุ้นเส้น

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
ซุปฟักทอง ข้าวโพด ถั่วแดง เผือก หรือ ซุปผัก

ซุปฟักทอง ข้าวโพด ถั่วแดง เผือก หรือ ซุปผัก

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ทานดุจน้ำทิพย์

สมันตภัทรโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago