mindcyber 2 months ago

กรรมของการฆ่าวัว

แต่ก่อนที่ตำบลจีหลง มีพ่อค้าแซ่จางมีฐานะดีคนหนึ่งมีบุตรชายห้าคน ซึ่งต่างก็มีงานทำทุกคน เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่โชคดี แต่ในชั่วเวลาห้าปีบุตรชายทั้งห้าของเขาได้ตายต่อเนื่องกันจนหมด ทำให้นายจางต้องอยู่ตัวคนเดียวในวัยชรา กระทั่งป่วยตายเมื่ออายุ 80 ปี

 

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมบุตรทั้งห้าคนของนายจางจึงตายหมดในห้าปี ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายจางมีอาชีพฆ่าวัว ได้ฆ่าวัวควายมากมาย ส่งผลให้ชาตินี้บุตรของเขาต้องพลอยรับกรรมเลยมีอายุสั้น


(2) ในเมื่อชาติก่อนนายจางเป็นนักฆ่าวัว ทำไมชาตินี้จึงมีอายุยืน ?

ตอบ เพราะในวัยชรานายจางเกิดสำนึกบาป หันมาทำความดีสร้างบุญไถ่บาป ดังนั้นชาตินี้จึงมีอายุยืน


ขอเตือนชาวโลก ควรจะเข้าใจความเมตตาการุณย์ของสวรรค์เบื้องบน อย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันจะส่งผลร้ายในชาติภพต่อไป

ยำปลากระป๋องเจ

ยำปลากระป๋องเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ต้นเหตุผลกรรม

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 days ago
ผัดหมีเจ

ผัดหมีเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ห่อนึ่งชาวเหนือเจ

ห่อนึ่งชาวเหนือเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

เจ้าพระภูมิวัดกวงจี

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago