mindcyber 1 year ago

กรรมของการฆ่าวัว

แต่ก่อนที่ตำบลจีหลง มีพ่อค้าแซ่จางมีฐานะดีคนหนึ่งมีบุตรชายห้าคน ซึ่งต่างก็มีงานทำทุกคน เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่โชคดี แต่ในชั่วเวลาห้าปีบุตรชายทั้งห้าของเขาได้ตายต่อเนื่องกันจนหมด ทำให้นายจางต้องอยู่ตัวคนเดียวในวัยชรา กระทั่งป่วยตายเมื่ออายุ 80 ปี

 

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมบุตรทั้งห้าคนของนายจางจึงตายหมดในห้าปี ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายจางมีอาชีพฆ่าวัว ได้ฆ่าวัวควายมากมาย ส่งผลให้ชาตินี้บุตรของเขาต้องพลอยรับกรรมเลยมีอายุสั้น


(2) ในเมื่อชาติก่อนนายจางเป็นนักฆ่าวัว ทำไมชาตินี้จึงมีอายุยืน ?

ตอบ เพราะในวัยชรานายจางเกิดสำนึกบาป หันมาทำความดีสร้างบุญไถ่บาป ดังนั้นชาตินี้จึงมีอายุยืน


ขอเตือนชาวโลก ควรจะเข้าใจความเมตตาการุณย์ของสวรรค์เบื้องบน อย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันจะส่งผลร้ายในชาติภพต่อไป

0
572

หลักธรรมหยู

พระองค์สามแห่งตำหนักซุ้นเทียน

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

สามบริสุทธิ์ สี่เที่ยงตรง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ผัดวุ้นเส้นเจ

ผัดวุ้นเส้นเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

2.ละเว้นการกล่าววาจาไม่สุภาพ อย่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบ อย่าเปรียบเทียบกับผ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
หมูอบเจ

หมูอบเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago