mindcyber 2 months ago

กรรมของหมอทำแท้ง

นาย ก. เป็ชนผู้มีอันจะกิน ภรรยามชื่อ นางเฉิน อายุ 40 ปี แล้วยังไม่มีลูกแม้แต่คนเดียว วันหนึ่ง นาย ก. กลับจากท่องเที่ยวชนบท ที่กลางหลังได้ขึ้นเม็ดฝีเจ็บปวดทรมานมากและถึงแก่กรรมในที่สุด


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงไร้บุตรสืบสกุล ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นหมอที่ไร้จรรยาแพทย์หาผลประโยชน์ที่ผิดกฏหมาย โดยมักจะทำแท้งให้ผู้หญิง ดังนั้นชาตินี้จึงต้องไร้บุตรสืบสกุล


(2) ทำไม นาย ก. จึงขึ้นฝีที่กลางหลัง รักษาไม่หายจนตาย

ตอบ เพราชาติก่อน นาย ก. ไม่เพียงเป็นหมอที่ไร้จรรยาแพทย์เท่านั้น แต่ยังชอบคิดร้ายต่อผู้อื่น ดังนั้นจึงต้องรับกรรมสนอง

ขอเตือนชาวโลกผู้เป็นแพทย์ควรจะรักษาจรรยาแพทย์อย่าได้ทำแท้งให้แก่ผู้หญิงเพื่อหวังผลประโยชน์ และอย่าได้คิดร้ายต่อผู้อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกรรมที่จะได้รับในชาติภพต่อไป


กวยจั๊บน้ำใส

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ผัดไทย

ผัดไทย

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ปัญญาเหมือนกับตะเกียง

บ่อยครั้งที่ความรู้ความสามารถที่ทุกท่านมีอยู่ ความเก่ง ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่กลับก...

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

สร้างสมกุศลย่อมเจริญ

ที่เมืองไทจง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนดีมีเมตตาขยันขันแข็งมาตลอดชีวิต มีบุตรชายเพียงคนเดีย...

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ฟักเขียวใส่ไส้เจ

ฟักเขียวใส่ไส้เจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago