พิมพ์หนังสือธรรมเลยรอดตาย

ที่เมืองไถจง นาย ก. ขาพิการตั้งแต่เด็ก แต่ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน จึงมีฐานะค่อนข้างดี เมื่อหลายเดือนก่อนได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่รอดพ้นความตายมาได้

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงได้รอดตายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ?

ตอบ เพราะ นาย ก. ทำกิจการโรงพิมพ์ ห้าปีมานี้ได้รับพิมพ์หนังสือธรรมะอันเป็นการสนับสนุนการโปรดสัตว์ทางอ้อม ซึ่งเป็นกุศล ดังนั้นเทพยดาฟ้าดินจึงคอยคุ้มครองจากร้ายกลายเป็นดี


(2) ทำไม นาย ก. จึงขาพิการตั้งแต่เด็ก ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เคยทำลายวัดวาอาราม ดังนั้นชาตินี้จึงต้องรับผลกรรมนั้น หากนาย ก. มีจิตกุศลบริจาคทรัพย์สร้างงวัดวาอาราม ก็สามารถทำคุณไถ่บาปในชาติก่อนได้ และเป็นการบำเพ็ญบุญวาสนาในชาติต่อไป ทั้งยังส่งผลให้บุตรหลานเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย


0
373

สัมผัสดีเลว

เซียนกั้วเหล่า

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ใจแม่ถวิลหา

พระองค์ธรรมมารดาแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
บะหมี่เจผัดผักกระเฉด

บะหมี่เจผัดผักกระเฉด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
เห็ดหอมตุ๋นแห้ว

เห็ดหอมตุ๋นแห้ว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
น้ำพริกเผาถั่วเขียว

น้ำพริกเผาถั่วเขียว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago