mindcyber 11 months ago

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปัญหาธรรม

ถามการบำเพ็ญธรรมสามารถสลายบาปกรรมได้หรือเปล่า ?

ตี่จั่งอ๊วงตอบ หากบำเพ็ญธรรมจริงย่อมสลายกรรมได้แน่นอน คัมภีร์กล่าวว่า สวด “อามีทอฝอ” หนึ่งคำสามารถสลายแปดหมื่นมหาภัย


ถามคนที่ตระหนี่ถี่เหนียวไม่ยอมทำบุญให้ทานชาติหน้าจะเป็นอย่างไร ?

ตี่จั่งอ๊วงตอบ ตามกฏระบุว่า ชาติหน้าต้องตกไปเป็นคนยากจนที่สุด ต้องอด ๆ อยาก ๆ ไม่มีเสื้อผ้าใส่ เพื่อเป็นการใช้กรรมที่ชาติก่อนตระหนี่ถี่เหนียว


ถามกรุณาบอกข้อปฏิบัติที่สามารถหลีกเลี่ยงนรก

ตี่จั่งอ๊วงตอบ

  1. ไม่ละโมบโลภมาก
  2. ไม่เที่ยวโสเภณี
  3. ไม่ดื่มสุรา
  4. ไม่โมโห
  5. ไม่ฆ่าสัตว์
  6. ไม่ลักขโมย
  7. ไม่เล่นการพนัน
  8. ไม่หลอกลวง
  9. ไม่ร้องรำทำเพลง
  10. ไม่สร้างวจีกรรม

ดังกล่าวข้างต้นคือข้อปฏิบัติเพื่อหนีนรก ขอให้สาธุชนพึงสังวร


ถามคนหลังจากตาย วิญญาณไปไหน ?

ตี่จั่งอ๊วงตอบ คนหลังจากตาย ผู้ที่ได้ขัดเกลาตนสร้างสมบุญกุศล จิตวิญญาณใสสว่างไม่ตกนรก โดยจะมีเทพเทวดามารับขึ้นสวรรค์ ส่วนผู้ที่ทำชั่ว ก่อนจะตายจิตวิญญาณมืดมน จะมียมทูตมาจับไปนรก


ถามคนหลังจากตาย วิญญาณของเขาสะลึมสะลือหรือว่าเป็นปกติ ?

ตี่จั่งอ๊วงตอบ คนหลังจากตายวิญญาณมีความรู้สึกปกติเหมือนขณะมีชีวิตอยู่


ถามบรรพบุรุษเสียชีวิต ลูกหลานใช้กระดาษทำเป็นรถยนต์ บังกะโล เป็นต้น ในเมืองนรกใช้ได้หรือเปล่า ?

ตี่จั่งอ๊วงตอบ เมืองนรกมีกฏนรก คนทำบาปตกนรกทางนรกได้เตรียมเครื่องลงทัณฑ์ไว้รออยู่แล้ว อย่าคิดหวังจะได้เสวยสุข ถ้าขณะมีชีวิตอยู่ทำความชั่ว ลุ่มหลงสุรานารี สมบัติ โมหะไม่สารภาพบาปต่อหน้าพระ พอถึงยมโลกจะถูกส่งเข้าแดนนรกรับโทษ ไหนเลยจะมีรถยนต์ บังกะโล เสวยสุข เพ้อฝันแท้ ๆ


ถามปัจจุบันศาสนาเต๋าแพร่หลายมาก ผู้ใดเป็นศาสดาแรกเริ่มของศาสนาเต๋า

พระจี้กงตอบ 3 บรรพบุรุษแรกเริ่มของศาสนาเต๋ามีดังนี้

ผู้กำเนิดศาสนาเต๋าคือ จักรพรรดิอึ่งตี่ (หวงตี้)

ผู้เผยแพร่ศาสนาเต๋าคือ เล่าจื๊อ

ผู้ตั้งศาสนาเต๋าคือ จางเทียนซือ


ถามชาติกำเนิดของท่านเล่าจื๊อมีความเป็นมาอย่างไร ?

พระจี้กงตอบ ท่านเล่าจื๊อเกิดในรัชกาลอู่ติง แห่งราชวงศ์ชาง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ เต๋าศักราช 3277 มารดาตั้งครรภ์อยู่ถึง 81 ปี ถึงได้คลอดใต้ต้นหลี่ จึงใช้หลี่เป็นแซ่ ชื่อเอ่อ ท่านเกิดมาผมขาวจึงเรียกว่เล่าจื๊อ (แปลว่า เด็กเฒ่า) เล่าจื๊อเป็นคนแคว้นฉู่ หมู่บ้านชิเหยิน อำเภอขู่


ถามชาวโลกเล่าขานกันว่า แต่ก่อนพระจี้กงกินเนื้อสุนัขและดื่มสุรา เป็นความจริงหรือเปล่า ?

พระจี้กงตอบ สมัยที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในโลกมนุษย์สังคมวุ่นวายมาก เพื่อเสียดสีล้อเลียนนักปฏิบัติที่ไม่รักษากฏวินัยในสมัยนั้น จึงทำท่าทางว่ากินเนื้อดื่มสุรา ลองคิดดูก็รู้กินเนื้อดื่มสุราจะบรรลุธรรมได้อย่างไร คำเล่าลือในเมืองมนุษย์ไม่เป็นความจริง


ถามคนบำเพ็ญธรรมดื่มสุราได้ไหม ?

พระจี้กงตอบ ดื่มสุราไม่ได้ เพราะสุราเป็นหนึ่งในศีลห้า


ถามคนบำเพ็ญธรรมแต่งเมียน้อยได้ไหม ?

พระจี้กงตอบ ไม่ได้ เพราะผิดศีลห้า


ถามคนที่บำเพ็ญธรรมต้องเข้าใจอะไร ?

พระจี้กงตอบ คนที่บำเพ็ญธรรมต้องเข้าใจจิตใจของตนเองว่า จิตใจของตนเป็นจิตใจอะไร ต้องสำรวจตรวจตราอยู่เสมอ หากมีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขทันที ที่ดีก็พยายามต่อไป ที่ไม่ดีก็ละทิ้งไป นี้เรียกว่า ย้อนมองส่องตน


ถามผู้บำเพ็ญธรรมควรจะเลือกอาชีพอะไรดีที่สุด ?

เซียนเต้าซือตอบ อาชีพของผู้บำเพ็ญธรรมที่เหมาะสมสุด คือ อาชีพที่ช่วยส่งเสริมมหาธรรม เช่น ขายอาหารเจ พิมพ์หนังสือธรรมะ หรือร้านขายหนังสือธรรมะ เป็นต้น


ถามผู้บำเพ็ญแต่กุศลนอกจิต เช่น การทำบุญให้ทานโดยไม่ได้นั่งฌานสมาธิ ภายหน้าจะมีผลอย่างไร ?

พระเทียนหยานตอบ หว่านพืชใดก็ได้ผลนั้น เป็นหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลง ขึ้นสวรรค์แล้วค่อยบำเพ็ญทางจิตต่อก็ได้ แต่บำเพ็ญทางจิตบนสวรรค์ยากกว่าบำเพ็ญในโลกมนุษย์ ผู้ไม่สามาาถบำเพ็ญก็จะถูกปรับให้ลงมาบำเพ็ญในโลกมนุษย์อีกครั้ง


ถามผู้บำเพ็ญธรรมแต่งงานได้ไหม ?

เทพจู่เข่าตอบ มนุษย์แต่งงานกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาหากมนุษย์ทุกคนบำเพ็ญธรรมแล้วไม่แต่งงาน 50 ปีให้หลังมนุษย์จะสูญพันธุ์หมด เมื่อโลกมนุษย์ไม่มีคนแล้วสวรรค์เบื้องบนสร้างโลกขึ้นมาจะมีความหมายอะไร


ถามออกบวชปฏิบัติธรรมดีกว่า ครองเรือนปฏิบัติธรรมหรือเปล่า ?

พระจี้กงตอบ ผู้ที่ออกบวชเพื่อความหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดของมวลมนุษย์หากไม่ใช่อริยเจ้าก็เป็นคนดีย่อมดีมากแน่นอนแต่ถ้าออกบวชเพื่อความสุขสงบของตนเองแม้จะออกบวชก็ไร้ประโยชน์ ลองคิดถึงกฏแห่งกรรม การกินอาหารของญาติโยม จะใช้คืนญาติโยมอย่างไร ญาติโยมให้อาหารท่านกิน เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วสัตว์โลกจะไปที่ไหนแบบนี้ยุติธรรมไหม ? ทุกท่านเอาหัวใจที่ยุติธรรมตรองดูเถิดหากทำเพื่อความหลุดพ้นของมวลมนุษย์ ออกบวชหรือครองเรือนก็ดีเท่ากัน การออกบวชที่เท้จริง คือการบุกเบิกธรรม ทำให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากทะเลทุกข์สู่ฝั่งนิพพาน การแกล้งออกบวช คือ การหาความสุขสบายของตนเอง

0
493

น้ำพริกหนำเลี้ยบเจ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
video

เพลงพระโอวาทหวังศิษย์จะก้าวหน้า

admin
mindcyber
11 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี2

admin
mindcyber
11 months ago
ขาเห็ดปรุงรส

ขาเห็ดปรุงรส

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
บวบกลมผัดหมี่กึง

บวบกลมผัดหมี่กึง

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago