mindcyber 1 year ago

ฮกซิ้ง ลกซิ้ง สิ่วซิ้ง

เทพเจ้าแหงโชคลาภ (ฮกซิ้ง) เทพเจ้าแห่งยศศักดึ้ (ลกซิ้ง) เทพเจ้าแห่งอายุยืน (สิ่วซิ้ง)

เทพเจ้าแหงโชคลาภ (ฮกซิ้ง)

หยังเฉิง เป็นคนสมัยราชวงศ์ถัง เคยเป็นผู้ว่าเมืองเต้าโจว เมืองนี้มีคนแคระ (คนเตี้ย) จำนวนมาก ทุกปีต้องส่งคนแคระเป็น “เครื่องบรรณาการ” ไปในวัง เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ลูกหลานชาววัง เมื่อหยังเฉิงมารับตำแหน่งก็เลิกส่งบรรณาการนี้ ครั้นทางราชวังมีหนังสือมาทวงถามหยังเฉิงก็อ้างคัมภีร์ตอบว่า “ที่นี่มีแต่ประชาชนเตี้ย ไม่มีทาสเตี้ย” เมื่อฮ่องเต้ทราบเรื่อง จึงออกราชโองการ ห้ามมีประเพณีเช่นนี้อีก สร้างความยินดีแก่ชาวเมืองเต้าโจวเป็นอย่างมาก เมื่อหยังเฉิงละสังขาร จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ฮกซิ้ง)  

 

เทพเจ้าแห่งยศศักดึ้ (ลกซิ้ง)

ลกซิ้งเป็นเทพที่ดูแลเรื่องยศศักดิ์ของมนุษย์ เดิมชื่อ จางหย่วนเซียว เกิดในยุค 5 ราชวงศ์ ณ เมืองเหมยซัน มณฑลเสฉวน ท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เขาชิงเฉิงซันจนสำเร็จเป็นเซียน

 

เทพเจ้าแห่งอายุยืน (สิ่วซิ้ง)

เทพเจ้าแห่งอายุยืนมีผมและหนวดยาวสีขาว หน้าผากกว้าง เป็นผู้สละทางโลกขึ้นเขาบำเพ็ญเพียรตั้งแต่อายุ 14 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดวิชาอินหยางจากเทพไท่อี่ ท่านมีอายุยืนถึง 400 ปี

0
682

เรื่องราวของพระศรีอริยเมตตรัย อวตารเป็นภิกษุถุงย่าม

ฉือจินฮว้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ตรง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

เจ้าแม่ม่าโจ้ววัดหังโจว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อริโยวาท

พระเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี่(เจ้าพ่อเสือ)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เจ้าพระภูมิเขตจูเหวย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago