mindcyber 10 months ago

เทพเจ้าแห่งเงินทอง (ไฉซิ้ง)

เจ้ากงหมิงเกิดวันที่ 5 เดือนอ้าย เป็นขุนนางฝ่ายบู๊ในราชวงศ์ซาง ตอนหลังได้ขึ้นเขาบำเพ็ญเพียร หลังจากบรรลุมรรคผล ได้รับราชโองการแต่งตั้งเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทอง (ไฉ่ซิ้ง)  

0
323
ขงเบ้ง

ขงเบ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

เหตุที่ร่างกายพิการ

ที่ตำบลเจียอี้ นาย ก. เกิดมาร่างกายพิการ 5 อย่าง ครอบครัวยากจนตั้งแต่เด็ก บิดามารดาสียชีวิ...

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
ยำเส้นหมี่(เจ)

ยำเส้นหมี่(เจ)

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

อริโยวาทหลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ความโชติช่วงของโยคาจาร

เสียงแมลงฝุ่นทับถม

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago