mindcyber 1 year ago

เทพเจ้าแห่งเงินทอง (ไฉซิ้ง)

เจ้ากงหมิงเกิดวันที่ 5 เดือนอ้าย เป็นขุนนางฝ่ายบู๊ในราชวงศ์ซาง ตอนหลังได้ขึ้นเขาบำเพ็ญเพียร หลังจากบรรลุมรรคผล ได้รับราชโองการแต่งตั้งเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทอง (ไฉ่ซิ้ง)  

0
587

ความเป็นมาของการจัดพิมพ์หนังสือ พระบรมมหารัตนเทวราชโองการ

1654918052.jpg
mindcyber
3 weeks ago

เอา “ความไม่มี” มากำหนดตน

พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อโจ้วซือ)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ยมบาลตำหนัก 3

ซ่งตี้อ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สัจจะแห่งความมั่งมีกับความมีสุข

กุมารเทพแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เห็ดหอมสวรรค์

เห็ดหอมสวรรค์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago