mindcyber 10 months ago

เจ้าพระภูมิ

จางหมิงเต๋อ เป็นคนในสมัยราชวงศ์โจว เป็นคนรับใช้ของขุนนางคนหนึ่ง เนื่องจากตอนนั้นบ้านเมืองเกิดความไม่สงบ ลูกคนเล็กของขุนนางอยากจะไปหาบิดา คนใช้ผู้นี้จึงแบกเด็กน้อยไว้บนหลังเพื่อพาไปพบบิดา แต่เนื่องจากหนทางไกลระหว่างทางหิมะตกหนัก คนใช้เกรงนายน้อยจะหนาว จึงถอดเสื้อผ้าของตนนำไปห่มให้นายน้อยของตน จนตัวเองกลับต้องหนาวตาย หลังจากคนใช้ผู้ชื่อสัตย์ตายแล้ว สวรรค์เบื้องบนได้ปูนบำเหน็จให้เป็นเจ้าพระภูมิ (แป๊ะกง)  

0
293

ไฟแค้นอารมณ์โกรธ

หลื่อโจ้วซือ

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ยาสมานจิตของพระอาจารย์ไร้ขอบเขต (อู๋จี้)

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
เคราะห์ภัยจากกรรม

เคราะห์ภัยจากกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ผิงซันคนใจซื่อ ทำนอง : หรงอี้โซ่...

admin
mindcyber
11 months ago
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต: क्षितिगर्भ; Kṣitigarbha; กฺษิติครฺภ)

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต...

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago