mindcyber 1 month ago

เจ้าพระภูมิเขตจูเหวย

ข้าพเจ้ามีพี่น้องสามคน พี่ชายทั้งสองไปทำมาหากินอยู่ต่างตำบล ข้าพเจ้าเป็นคนเล็กสุดชื่อ เฉินหยง บิดาชื่อ เฉินจง มารดาชื่อ นางเจียง ข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านช่วยทำไร่นา ปรนนิบัติพ่อแม่ ไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะต้องเลี้ยงวัวทุกวัน พออายุ 15 ปีได้ไปเรียนช่างไม้เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นก็ไปรับจ้างเขาทำงานก่อสร้างด้วยความขยันอดทน เมื่ออายุ 22 ปีได้แต่งงานกับนางสาวชิวเซียง ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านมีการสร้างศาลเจ้า ข้าพเจ้าก็ไปช่วยสร้าง โดยไม่เอาค่าจ้าง หลายปีต่อมาพ่อแม่อายุ 60 กว่าได้ถึงแก่กรรมทั้งคู่ ข้าพเจ้ามีบุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน บุตรชายรับราชการ บุตรสาวช่วยงานบ้าน เมื่อข้าพเจ้าอายุ 50 กว่าก็หยุดทำงานช่างไม้ ทุกคืนได้ไปช่วยงานที่ศาลเจ้า โดยทำหน้าที่ชงน้ำชาต้อนรับแขก ข้าพเจ้าเสียชีวิตตอนอายุ 70 กว่า เมื่อวิญญาณถึงยมโลก จากการตรวจบัญชีปรากฏว่ามีกุศลมากกว่าบาป ซึ่งเป็นผลจากแรงกตัญญู จึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นเจ้าพระภูมิ ขอให้ทุกท่านจงหมั่นสร้างกรรมดี โดยเฉพาะกตัญญูต่อพ่อแม่เสมอต้นเสมอปลาย สวัสดี

0
164
video

กายาเป็นเช่นขอนไม้

admin
mindcyber
3 months ago

ประวัติพระอรหัต์จี้กง ตอนที่ 16

ตัวเปลือยเปล่ารักษาโรคปอด ถูกหาว่าไร้มารยาทพูดจาภาษาเมา

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
หลันไฉ่เหอ

หลันไฉ่เหอ

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ฮุ่ยเหนิง (ฮุ่ยเล้ง)

ฮุ่ยเหนิง (ฮุ่ยเล้ง)

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ความซื่อตรงคือธรรมแท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago