mindcyber 3 months ago

เตือนโลก

บรรพาจารย์ขงเบ้ง

     หนึ่งชีวิตยาวนานสามหมื่นหกพันวัน ไม่รู้มีกี่คนที่มีชีวิตอยู่ถึงขนาดนี้ วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมง สิ่งรบกวนมีเป็นพัน ๆ หมื่น หัวดำมากมายกลับกลายเป็นหัวหงอก ข้าราชการตำแหน่งใหญ่ก็ยังต้องเกษียณ ชีวิตคนเกิดมาที่สุดแล้วต้องหันกลับมอง สำเร็จล้มเหลวไม่แน่นอน วีรบุรุษก็ยังมีเวลาถดถอย คนมีปัญญารู้รักษาความสุข ลดความกังวลไปได้มาก        

        สำหรับนักพรตแล้วความมั่งมีเหมือนเมฆหมอก พนมมือถือธูปสามดอก แต่ฟ้าดินกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต ภายในใจสงบสุขแสนสบาย ชาวโลกอย่าเอาชนะกันให้เกินขนาด ที่สุดแล้วเป็นการหาความเคียดแค้นใส่ตัว สู้การละทิ้งความชนะความพ่ายแพ้ในใจไปเสีย จงมองทุกคนด้วยความโอบอ้อมอารี ร่วมกับบำเพ็ญมหาธรรม เป็นกุศลยิ่งกว่าเป็นไหน ๆ

0
159

โอวาทพระบุพวิสุทธิเทพ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
น้ำพริกหนุ่มเจ

น้ำพริกหนุ่มเจ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
เตียวหุย

เตียวหุย

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ฝันไปท่องนรก

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ยามอัสดง(ดั่งชีวาใกล้ลาลับ) ทำนอ...

admin
mindcyber
5 months ago