mindcyber 9 months ago

กรรมของแม่สื่อชอบพูดเท็จ

แต่ก่อนที่ตำบลกุ้ยโจว มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ สีฟ่ง เป็นใบ้พูดไม่ได้แต่กำเนิด เมื่ออายุ 18 ปี ได้แต่งงานกับชายตัดฟืนที่ซื่อ ๆ คนหนึ่ง สามีภรรยารักใคร่อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนแก่เฒ่า


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนางสีฟ่งจึงเป็นใบ้แต่กำเนิด ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางสีฟ่งมีอาชีพขายน้ำแข็ง และเป็นแม่สื่อด้วย ไม่ว่าดีหรือเลวนางจะหาทางพูดโกหกหลอกลวงทุกวิถีทางจนสำเร็จ เพื่อหวังผลตอบแทนจนเป็นการสร้างบาปกรรมใหญ่หลวง ส่งผลให้ชาตินี้ต้องเป็นใบ้


(2) ในเมื่อชาติก่อนนางสีฟ่งได้สร้างบาปกรรม ทำไมชาตินี้จึงได้มีครอบครัวที่มีความสุข ?

ตอบ เพราะในวัยชรานางสีฟ่งรู้ตัวว่าได้สร้างบาปกรรมเลยเกิดสำนึกผิด และพยายามทำความดีสร้างกุศลไถ่บาป ดังนั้นชาตินี้จึงได้รับความสุขตอบแทน


ขอเตือนชาวโลก เมื่อรู้ตัวว่าได้สร้างบาปกรรม ก็จงกลับตัวใหม่ โดยการหมั่นบำเพ็ญกุศลไถ่บาป ก็จักได้รับผลดีตอบแทนดังคำกล่าวที่ว่า “รู้แก้ไขในสิ่งผิดคือคนดี” 

0
361

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ดับทั้งคู่

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

กรรมที่ทำให้ผัวเมียเขาพรากกัน

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

โอวาทพระจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

กามวิบาก

ไหลฉางชุน

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ความโชติช่วงของโยคาจาร

เสียงแมลงฝุ่นทับถม

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago