mindcyber 7 months ago

โอวาทพระแม่องค์ธรรม

     เมื่อเห็นเหล่าบุตรมีใจมุ่งสู่ธรณีธรรม ทำให้แม่ที่อยู่บ้านเกิดมีความรู้สึกปลอบประโลมใจ แม่ยิ่งมีความหวังให้บรรดาบุตรชายหญิงที่อยู่ในโลกนี้ควรเพิ่มความเข้าใจว่า นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสภาวะที่จวนจะมาสู่โลกนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ขณะกำลังจะมีอันตรายขณะเปลี่ยนแปลง และในตอนนี้ ก็หวังว่าลูก ๆ จะไม่มีใจขี้เกียจ ควรที่จะถือเอาโอกาสการเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มความเข้าใจให้รู้ตื่นขึ้นอีกก้าวหนึ่ง ต้องมีความคิดมุ่งกลับสู่บ้านเก่าจะได้อยู่พร้อมหน้าแม่ในเร็ววัน เสวยสุขตามครรลองฟ้า อย่าได้จมปลักอยู่ในห้วงลึกของโลกกิเลสนี้เลย เพราะที่นั่นมีแต่จะเพิ่มรอบในวัฏสงสาร วันที่แม่ลูกจะได้พบหน้ากัน ก็นับวันยิ่งห่างไกลจนไม่มีกำหนด พวกเธอควรรู้ว่าการเป็นลูกควรที่ให้ถึงที่สุดแห่งความกตัญญู ก็จะไม่ทำให้แม่ที่อยู่บ้านเก่าต้องเฝ้าคิดถึงลูกจนต้องใช้น้ำตาต่างน้ำล้างหน้า นั่งเฝ้ามองอยู่ริมหน้าต่าง รอจนกว่าลูก ๆ จะกลับอยู่พร้อมหน้า หวังว่าลูก ๆ จะไม่ทำให้แม่นี้ต้องผิดหวังและเสียใจ ทุก ๆ วันมือแม่คู่นี้จะเปิดแขนอ้าคอยรับลูก ๆ กลับคืนสู่อ้อมอก หวังว่าพวกเธอจะเข้าใจถึงจิตใจพ่อแม่ที่คิดถึงลูก จงกลับมาปลอบใจแม่โดยเร็ว ลูกรักรู้หรือไม่ กลับมาได้แล้ว!

0
253

ทำดีได้ดี

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

สถิตย์สภาวะสัจจ์

จูเหลียงฮูจื๊อ

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

อริโยวาทเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ประจักษ์ แจ้งองค์จิตสะอาด

พระเจ้าอ๊วงเทียน

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ผัดจับฉ่าย

ผัดจับฉ่าย

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago