mindcyber 1 year ago

หลักธรรมสำหรับชีวิต

พระวิสุทธิเทพเอี้ยเอียะซือ

       หลักธรรมฟ้าอยู่ที่ใจคน หลักธรรมดินกำเนิดสรรพสิ่ง หลักธรรมมนุษย์อยู่ที่คิดดี ทำไมจึงเป็นหลักธรรมฟ้า ตะวันจันทราดวงดาวส่องทั่วพื้นดินเสมอ สว่างแจ้งใจคน การกระทำและความคิดของคน ล้วนส่องไปที่ใจฟ้า ดังนั้นโลกนี้จึงมีทั้งความดีความชั่ว บนฟ้ามี 4 ที่สุด ดังนั้นจึงเอาดีชั่วเป็นพื้นฐานสร้างคน หากคนต้องการรู้จักหลักธรรมฟ้ากับหลักธรรมดิน ก็ต้องเข้าใจในใจของตนเองก่อน ในใจที่เคลื่อนไหววิญญาณของกายคน ต้องบำเพ็ญให้กระจ่างแจ้ง ให้ใจสะอาดผุดผ่องเสียก่อน ภายหลังค่อยศึกษาหลักธรรมดิน เพราะว่าหลักธรรมดินจะเข้ากับหลักธรรมมนุษย์ ถ้าหลักธรรมตนกระจ่างแล้วดินก็ใสเอง จาก 2 หลักรวมเป็นหนึ่งก็จะเข้าใจในหลักธรรมฟ้า ก็จะกระจ่างแจ้งใน 4 ที่สุด เช่นนี้ฟ้ามีลมเย็น ดินมีน้ำใส คนมีใจสะอาด ทั้งสามระดับปนกัน ก็กล้าที่จะชี้ขาดคนนั้น กายกับใจต้องเข้ากัน การกระทำก็ไม่กล้าที่จะกระทำผ่าเหล่า ถ้าเข้าใจหลักของตัว ไม่เข้าใจใจของผู้อื่น เอาสิ่งที่ตนทำเป็นความถูกต้องโดยของผู้อื่นยังใช้ไม่ได้ จึงดำเนินไปอย่างลวงหลอก ในที่สุดก็ร่วงหล่นลงเหวลึกเพราะหลักธรรมของตนยังไม่อาจแยกถูกแยกผิด จึงกระทำป่าเถื่อนไม่รู้สึกตัว ตลอดจนถึงจิตใจเลวร้าย ถูกความเลวร้ายครอบงำจนไม่สามารถกำหนดใจได้ แต่หนทางดีเลวสองแพร่งชองชีวิต เป็นเพียงนามธรรมมีแต่ใจที่ต้องบำเพ็ญเอง หากยังไม่เข้าใจว่าฟ้ามีหลักธรรมก็กำหนดลงไปได้เลยว่า ที่สุดของคน ๆนั้นยากที่จะคืนสู่ทางดี เพราะว่าหลักธรรมและปัญญาก็หลงมัวเสียแล้ว ถ้าต้องการทะลุโปร่งหลักใจตนแล้ว ก็ต้องเริ่มจากการอบรมบ่มจิตจนกว่าจิตจะว่องไวขึ้นก็จะยอมรับวาจาผู้อื่นได้ ค่อนดึกลองพิจารณาตัดทอนความชั่วเพิ่มพูนความดี เมื่อได้ดังนี้แล้ว ก็รับรองคนนั้นได้ว่า ไม่เข้าใจผิดในหลักธรรมนี้ด้วย 3 ต้นกำเนิดรวมเป็นหนึ่งเดียว ก็คือหลักธรรมฟ้า หลักธรรมดิน หลักธรรมมนุษย์ 3 หลักรวมเป็นหนึ่งก็จะแยกแยะความดีความชั่วเอย       

0
469

จี้เตียงสงฆ์ยากไร้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กลอนธรรมเตือนโลก

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมของการหลอกลวงผู้หญิง

ที่บาร์เหล้าในเมืองไถจง มีพาร์ทเนอร์หญิงที่เป็นใบ้คนหนึ่ง เธอเป็นคนสวย แม้จะเป็นใบ้แต่ก็ได...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ยมบาลตำหนัก 6

ข่าเฉิงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago