mindcyber 9 months ago

อาจารย์จะทำเพื่อใคร

อาจารย์จะทำเพื่อใคร ทำนองเพลง : เฉิงจิงซินท่ง เวลาที่เราได้เจอกัน ช่างยากเย็นและแสนจะสั้นหนักหนา การลากันทำให้ปวดใจ กระนั้นอาจารย์ยอมก้มหน้ารับไป เพราะใจยังเชื่อมั่นในศิษย์ สักวันคงมีบุญได้อยู่ร่วมกัน วอนคนดีมีใจอย่าผัน วอนศิษย์นั้นไม่ทำให้ข้าต้องคอย ไม่ตั้งใจบำเพ็ญกันหรือไรศิษย์เรา แล้วให้อาจารย์เจ้าแบกกรรมไว้หรือไร อาจารย์จะทำเพื่อใคร ใจอาจารย์จะขาดแล้ว วอนคนดีมีความเห็นใจ ไม่มั่นใจคืนแดนมาหรือไรศิษย์เรา แล้วให้อาจารย์เจ้าแบกกรรมไว้หรือไร อาจารย์จะทำเพื่อใคร

0
480

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประภาเนตรช่...

admin
mindcyber
9 months ago

กามวิบาก

ไหลฉางชุน

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

โอบอ้อมอารี

ท่านซือหม่ากวง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago