mindcyber 1 month ago
admin #hell2

ความเป็นมาของการจัดพิมพ์หนังสือ พระบรมมหารัตนเทวราชโองการ

แต่โบราณการณ์มา การจะจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหรือหนังสือพลิกกระแสเปลี่ยนค่านิยมที่ผิดๆ เพื่อขัดเกลาจิตใจมนุษย์ออกมาเผยแผ่สู่สาธารณชนนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนอกจากต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์อันไม่น้อย แล้วยังต้องอาศัยความอุตสาหะวิริยะ และปณิธานอันแรงกล้ามิเช่นนั้นจะประสบผลสำเร็จมิได้

ข้าพเจ้ามีเพื่อนท่านหนึ่ง ซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการกระดาษมานาน ได้ตั้งปณิธานจะจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ หรือหนังสือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ออกจำหน่ายเผยแผ่แด่มหาสาธุชนทั้งหลาย แต่เวลาผ่านไปยี่สิบกว่าปี ก็ยังมิทราบว่าจะเริ่มต้นจากหนังสือเล่มไหนจึงจะเหมาะสม ต่อมาเมื่อต้นเดือน 7 ปีเจี่ยเฉิน (ค.ศ.1904) ในปลายราชวงศ์แมนจู วันหนึ่งมีลูกค้ามาจากต่างเมืองท่านหนึ่ง นำหนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ มาให้เพื่อนข้าพเจ้าจัดพิมพ์เพื่อจะนำไปเผยแผสู่สั่งคม เพ่อื นขา้ พเจา้ เห็นลูกคา้ ทา่ นนัน้ มคี วามจริงใจจึงสนนราคา และตอบตกลงจะจัดพิมพ์หนังสือให้

เวลาผ่านไปไม่ถึงเดือน หนังสือก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยลูกค้าต่างถิ่นท่านนั้นได้กลับมาที่ร้าน รับซื้อหนังสือที่สั่งไว้ไปเพียงครึ่งเดียว ที่เหลือขอร้องฝากไว้ที่ร้านก่อน ว่าจะมารับซื้อทีหลังเวลาผ่านไปหนึ่งปี ไม่เห็นวี่แววของลูกค้าท่านนั้นกลับมาอีกเลย เพื่อนข้าพเจ้าเมื่อเห็นลูกค้าไม่มาเอาหนังสือจึงนำเอาหนังสือที่ค้างไว้ออกมาวางจำหน่าย แต่สิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็ปรากฏขึ้น สาธุชนท่านใดได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน ก็เสมือนมีแก้วมณีอันล้ำค่ามาอยู่กับมือไม่ยอมปล่อยวาง ไม่ถึงเดือน หนังสือที่เหลือก็ถูกซื้อไปจนหมดเกลี้ยง ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าฟ้ามีเมตตา ประทานหนังสือเทวราชโองการเล่มนี้มาให้ ผู้คนที่โฉดเขลาได้ตื่นตัวเข้าหาธรรม และเป็นการยืนยันให้เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเพื่อไม่ให้พระบรมมหารัตนเทวราชโองการเล่มนี้ สูญหายไปจากโลก เลยบันดลให้เพื่อนข้าพเจ้ามาจัดพิมพ์หนังสือออกวางจำหน่าย เผยแผ่สู่ชาวโลก มิเช่นนั้นแล้ว หนังสือเล่มนี้หลังจากออกวางจำหน่าย ก็มีผู้คนมาซื้อไปอ่านอย่างไม่ขาดสายพิมพ์แล้วพิมพ์อีก จนนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังไม่พอขาย

ปัจจุบัน หนังสือดีมีสาระ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหนังสือเกี่ยวกับพระธรรมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ใช่ว่าจะมีน้อย แต่จะหาหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย รู้สำนึกเหมือนดั่งหนังสือเทวราชโองการเล่มนี้ไม่ใช่ง่ายเลย เนื่องจากหนังสือเทวราชโองการเล่มนี้ ไม่เพียงแต่มีภาพที่แสดงถึงการรับโทษทัณฑ์ของผีบาปในนรกภูมิแล้ว การเดินเรื่องก็ไม่วกวน ใช้คำศัพท์ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ให้ผู้คนรับรู้ถึงการสร้างบาปกรรมในชาตินี้ไม่เพียงแต่ต้องตกนรกหมกไหม้แล้ว วิบากกรรมนี้ยังจะไปปรากฏที่ชาติหน้า คนฉลาดอ่านแล้วรู้จักละเว้นกรรมชั่ว ผู้โฉดเขลาฟังแล้วก็ยังเกรงกลัวต่อบาป

ปัจจุบัน ศีลธรรมคุณธรรมล่มสลาย ค่านิยมของสังคมยิ่งมายิ่งเลวทราม จะให้ผู้คนอ่านหนังสือแล้วเข้าถึงธรรมะหรือซึ้งถึงคำสอนของบรรพจารย์เก่าก่อนเป็นเรื่องยากยิ่ง แต่หนังสือเทวราชโองการเล่มนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่ หนังสือจะชี้ชัดไปเลยว่า ผู้ใดทำดีก็ได้ดี ทำชั่วก็ต้องถูกลงโทษ มิผิดเพี้ยนแม้กระเบียดนิ้ว ทำให้ผู้คนอ่านแล้วระทึกจิตจนเกิดหิริโอตตัปปะ รู้สำนึกผิด และกลับตัวกลับใจเป็นคนดี ยิ่งผู้ใดประสบเคราะห์กรรมโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบัติ ถ้าได้ภาวนาอธิษฐานบนบานว่าจะตีพิมพ์หนังสือเทวราชโองการออกเผยแผ่ จะได้อานิสงส์อย่างคาดไม่ถึง จากเคราะห์ร้ายกลายเป็นดี จากทุกข์กลายเป็นสุข ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ จึงได้แพร่หลายในประเทศจีนถึงต่างประเทศ นอกจากเมืองใหญ่ในเอเชียอาคเนย์แล้วยังไปถึงทวีปยุโรป และอเมริกาอีก ขอให้เป็นถิ่นที่คนชาติเราไปถึงหนังสือก็จะเผยแผ่ไปถึงที่นั่น

การขายดีของหนังสือเล่มนี้ พลอยทำให้หนังสือธรรมะเล่มอื่นขายดีไปด้วย นี่คือเสาหลักแห่งการโต้คลื่นค่านิยมที่นับวันยิ่งเลวร้ายของสังคม เป็นโอสถที่บันดลให้มโนธรรมอันเลือนรางในจิตมนุษย์ค่อยๆ กลับคืนมา ขอให้เพื่อนร่วมชาติของเราได้ก้าวสู่แดนแห่งเมตตาจิต แดนแห่งจิรายุวัฒน์เทอญนี่คือความหวังของเพื่อนข้าพเจ้า และเป็นความพึงประสงค์ของผู้มีกุศลจิตทั้งหลาย (จินอิ่วเซิงเขียน ณ หมิงกั๋วปีที่ 17 ค.ศ.1928)

เหตุที่ไร้บุตรสืบสกุล

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ครั้งที่ 32 ตอน ท่องแดนพร่าหัวใจนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง -- ลมหนาว ทำนอง เหมยฮวาซันน่ง (...

admin
mindcyber
2 years ago

พระโอวาท พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago
ยำวุ้นเส้นเจ

ยำวุ้นเส้นเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago